ofag1Odense Fagskole
Ørstedsgade 28
5000 Odense c
Tlf: 66 12 21 45
ofag@ofag.dk

Følg Odense Fagskole på Facebook

Fra skrædderskole til fri fagskole
Odense Fagskole blev grundlagt i 1910, og den er Danmarks ældste håndarbejdsskole. Oprindeligt var skolen tænkt som en skole, hvor sypiger kunne tage en egentlig uddannelse inden for blandt andet skrædderi og lærerfaget.

Fagskolen ligger i dag i Odense centrum – i byens gamle glasværk – hvor der er højt til loftet, og lokalerne er indrettede så alle fagskolens linjefag kan udfolde sig bedst muligt.

I januar 2015 blev Odense Fagskole en fri fagskole, efter at Folketinget vedtog en lov i efteråret 2014, der gjorde det muligt at få en adgangsgivende uddannelse, hvor en tredjedel af undervisningen er praktisk/faglig.

ofagDagens Fagskole
I dag har Odense Fagskole udviklet sig til en skole, som arbejder med og underviser i de seneste tendenser inden for beklædning, animation, industrielt design, kunst og kreativ formidling. De kulturelle, håndværksmæssige og samfundsmæssige aspekter indgår som centrale elementer i skolens daglige undervisning. Odense Fagskole lægger vægt på, at eleverne tilegner sig almen dannelse samt faglige og personlige læreprocesser, som den enkelte kan bruge aktivt i sit fremtidige erhvervs- og uddannelsesvalg. Som det hedder i Odense Fagskoles værdigrundlag: ”Vi vil kende, forstå og udvikle gennem håndgribelige og livsnære gøremål.”

Elevernes dagligdag er opdelt, så tre dage om ugen er på den kreative linje, mens de sidste to dage går med enten 10. klasse eller med kunst- og kulturfag. Eleverne får på denne måde den nødvendige tid til fordybelse i det konkrete fag, samt grundige indblik i anderledes former for undervisning under lærerens styring. De studerende på Odense Fagskole er fordelt mellem dagelever, og kostelever der bor på skolen.

ofag2Design-HF
Odense Fagskole tilbyder i samarbejde med HF & VUC Odense en helt ny tilgang til en studentereksamen. Man kan som studerende i dette regi få en fuld HF-eksamen, som er kombineret med et kreativt kursusophold af et halvt års varighed. Det første år har de studerende fokus på billedkunst, mens det andet år fokuserer på design og det tredje år er centreret om mediefag.

De studerende får med en Design-HF kreative og reelle kunstneriske kompetencer, der kan bruges ved optagelse på de videregående uddannelser.

Børneskolen
Odense Fagskoles lokaler i Glasværket huser også Børneskolen, som består af seks kreative linjer, der er målrettet børn og unge mellem 7 og 16 år. Her kan man i sin fritid udvikle sine evner inden for animation, billedkunst, beklædning, design, tegning og skrivekunst.