Overgangen til 2021 var rolig på OUH i Odense og Svendborg. I alt 12 fynboere er indtil videre kommet til skade med fyrværkeri.

Nytåret har budt på en rolig aften og nat på OUH, hvor i alt 12 fynboere er blevet behandlet for fyrværkeriskader.

– Det har været en rolig aften og nat, hvor vi har været i stand til at følge med, og der er lige nu få i venteværelset. I alt har vi behandlet 12 fynboere for skader på grund af fyrværkeri, hvilket er 5 personer mere end sidste år, siger overlæge Søren Larsen fra Ulykkes Analyse Gruppen på OUH.

Udover en alvorlig håndskade er halvdelen af skaderne øjenskader, som dog ikke har været alvorlige. Det viser, at der stadig er brug for at huske fynboerne på både sikkerhedsbrillerne og de generelle råd om fyrværkeri.

– Det er glædeligt, at der ikke har været alvorlige øjenskader. Men der er stadig kun halvdelen af de tilskadekomne, som bar briller. Samtidig er det meget beklageligt at der også er børn blandt de tilskadekomne, siger Søren Larsen.

Et foreløbigt billede
Tallene er for fyrværkeri-relaterede skader på Fyn, hvilket svarer til 10% af Danmarks befolkning. De er dog kun fra nattens løb og dermed et foreløbigt billede at nytårets skader.

– Der kan komme flere ind her i løbet af dagen, så reelt har vi ikke det fulde billede af nytårsskaderne før i løbet af i morgen. Men indtil videre har der været 12 tilskadekomne, siger overlæge Søren Larsen.

Ulykkes Analyse Gruppen vil i løbet af 1. og 2. januar danne sig et overblik over antallet af fyrværkeriskader i hele Danmark. Tallene forventes at være klar senest 3. januar.

Fakta: Fyrværkeri-relaterede skader på Fyn indtil 1. januar kl. 8:00
(Fynske befolkning svarer til 10% af Danmarks befolkning)
• 12 personer kom til skade som følge af fyrværkeri
• 1/3 af de tilskadekomne var tilskuere
• 1/2 benyttede ikke sikkerhedsbriller
• 3 tilskadekomne var børn under 15 år
Typer af skader:
• 1/2 af skaderne er øjennære skader, men ingen alvorlige
• 1 person med alvorlig håndskade
Skaderne skyldes i halvdelen af tilfældene raketter.