Mens nye varianter af coronavirus forsætter med at mutere og spredes, forudses det, at væksten i infektionsforebyggende løsninger ved hjælp af UV-C-lys når 124 miliarder kroner i 2030 med en årlig vækstrate på 59,7% fra 2021 til 2030. Det, der skaber yderligere efterspørgsel, er stigningen i hospitalserhvervede infektioner (HAI), der globalt forårsager stadigt flere dødsfald, også som følge af banale infektioner, på grund af stigningen i antibiotikaresistens. Det menes, at mindst 20 % af HAI kan undgås ved hjælp af bedre metoder til infektionsforebyggelse i sundhedsvæsenet.

Et stigende antal patienter dør af infektioner, de får under hospitalsindlæggelse. Det menes, at mindst 20 % af de hospitalserhvervede infektioner kan undgås ved hjælp af bedre metoder til infektionsforebyggelse i sundhedsvæsenet.

Mens nye varianter af coronavirus forsætter med at mutere og spredes, forudses det, at væksten i infektionsforebyggende løsninger ved hjælp af UV-C-lys når 124 miliarder kroner i 2030 med en årlig vækstrate på 59,7% fra 2021 til 2030. Det, der skaber yderligere efterspørgsel, er stigningen i hospitalserhvervede infektioner (HAI), der globalt forårsager stadigt flere dødsfald, også som følge af banale infektioner, på grund af stigningen i antibiotikaresistens. Det menes, at mindst 20 % af HAI kan undgås ved hjælp af bedre metoder til infektionsforebyggelse i sundhedsvæsenet.

Autonome UV-C desinfektionsrobotter er opstået som løsning til at supplere standardmetoder til rengøring og desinfektion med henblik på at håndtere både HAI og øgede hygiejnekrav på grund af COVID-19-pandemien. UVD-robotten er en mobil, fuldt autonom robot, som bruger UV-C-lys til at dræbe vira og bakterier og derved sikrer ekstra infektionskontrol og -forebyggelse. Blåstempling af dansk desinfektionsrobot Som globalt førende inden for løsninger og ydelser til infektionsforebyggelse arbejder Ecolab på at hjælpe sundhedsvæsen og hospitaler med at forbedre patientbehandlingen og opnå gevinster både klinisk, driftsmæssigt og økonomisk gennem en systematisk tilgang til sikring af personalet og hygiejnen.

Ecolab har udvidet sin globale portefølje af løsninger til infektionsforebyggelse, så den nu også omfatter de danskudviklede UVD Robots produktudbuddet til kunder inden for sundhedssektoren, herunder hospitaler, kirurgiske klinikker, ambulatorier, rehabiliterings- og plejecentre og lignende.

Per Juul Nielsen, CEO hos UVD Robots, ser det nye globale samarbejde med Ecolab som en vigtig blåstempling af effektiviteten ved UVD-robotternes autonome løsning.

“Vi er begejstrede over, at dette samarbejde nu udvides, så det gavner sundhedsvæsenet i endnu større udstrækning,” siger han og tilføjer, at UVD-robotternes avancerede bakteriedræbende UV-C desinfektionsteknologi for eksempel kan desinficere en operationsstue, afhængigt af arealets størrelse, på ca. 8 til 15 minutter. Frigør tid til hospitalspersonalet Desinfektion af hospitaler med UV-C-lys er ikke et nyt koncept, men eksisterende løsninger, herunder UV-loftslamper og -luftrensere, kommer ikke nødvendigvis ind alle hjørner og kroge lige så effektivt som UVD-robotterne kan i kraft af deres mobile platform.

Claus Risager, bestyrelsesformand for UVD Robots og CEO for Blue Ocean Robotics, konstaterer, at ”Ecolab yderligere cementerer sin førerposition i branchen ved at integrere de fuldt autonome UVD-robotter i rengøringsprocessen hos deres kunder i sundhedssektoren. UVD-robotten løser udfordringerne med manuel flytning og minimerer skyggedannelse, som tidligere har forhindret den udbredelsen af UV-C-desinfektion. Desuden sikrer den automatiserede løsning, at brugerne døgnet rundt har adgang til rapporter i realtid om overholdelse og effektivitet af desinfektionsprocedurerne. Vores UVD-robotter er helt unikke som UV-C-desinfektionsrobotter, fordi de er sikre, brugervenlige og lette at indarbejde i arbejdsprocesser. Funktionaliteten og den indbyggede intelligens de selvkørende robotter giver brugerne fuld kontrol over kvaliteten og udførelsen af desinfektionsprocessen.”

Det, at robotterne er autonome, frigør tid og ressourcer for hospitalspersonale. De slipper for at skulle flytte rundt på stationære UV-C-løsninger og for at skulle gå og tænde og slukke for udstyret. Derudover reducerer robottens konstante bevægelser muligheden for en UV-C-overdosis, som kan føre til en nedbrydning af materialer såsom gulfarvning og revnedannelse på udstyr, hvilket udgør en yderligere infektionsrisiko.