b1Begravelsesforretning Odense

Butik
Middelfartvej 88
5200 Odense V

Kontor
Agerhønevænget 36
5270 Odense N

Tlf.: 63 131 132 (ring døgnet rundt)

Bedemand på Fyn
Begravelsesforretning Odense dækker hele Fyn fra den centrale base i centrum af øen. Bedemand Claus Markvardsen er manden bag Begravelsesforretning Odense. Firmaet garanterer 24 timers døgnservice på Fyn, og at de efterladte kan have en bedemand i huset, senest tre timer efter at man har været i telefonisk kontakt med Begravelsesforretning Odense.

Claus Markvardsen
Claus Markvardsen

Odenses billigste bedemand
Når man mister et nært familiemedlem, så siges det med rette, at man går en svær tid i møde. Nogle foretrækker, at bedemanden ordner den komplette begravelse, mens andre efterladte ønsker at være mere involverede i det praktiske med begravelsen eller bisættelsen.

Mennesker har forskellige behov, og det har Claus Markvardsen taget konsekvensen af. På Begravelsesforretning Odenses hjemmeside kan man derfor nemt og bekvemt overskue, hvad de enkelte dele af en begravelse koster, og de efterladte kan se hvad en begravelse, der passer til deres behov, koster.

Mange års erfaring i faget
Ved samtalen vejleder bedemanden de efterladte professionelt og omsorgsfuldt, så der tages behørigt hensyn til afdødes eventuelle ønsker og til den efterladte families behov. Claus Markvardsen mange års erfaring har lært ham, at det er altafgørende for en bedemand, at man gør alt hvad man kan for at opfylde de efterladtes behov og ønsker.

Vores sølvpartner, Begravelsesforretning Odense arrangerer efterfølgende det ønskede, kontakter præsten, reserverer kirken og kontakter kirkegården eller krematoriet.
b2

Gravsteder i og udenfor Odense
Alle Odenses kirkegårde er kommunale, og prisen for en begravelse afhænger af om den afdøde boede i kommunen. Det forholder sig anderledes uden for Odense, her er alle kirkegårdene folkekirkelige, og prisen for begravelsen er her afhængig af, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Begravelsen eller bisættelsen skal typisk finde sted inden for 14 dage efter dødsfaldet, det er dog muligt via embedslægen at opnå en ekstra udsættelse på yderligere 14 dage, hvis der er specielle omstændigheder, der tilsiger en udsættelse.