Skibhus Dyreklinik
Skibhusvej 186
5000 Odense c
Tlf: 66 12 12 77