Seden Medicinudlevering
Svendsagervej 2
5240 Odense nø
Tlf: 65 95 76 56