Klok Radio
Skibhusvej 88
5000 Odense c
Tlf: 66 13 98 77