Løsninger til håndtering af regn bliver i dag tænkt ind i renoveringsprojekter, men ukendt undergrund og trang plads besværliggør installationen. Med innovativt stenuldsprodukt har entreprenører og bygherrer fået en fleksibel løsning, der blev anvendt ved Odense-projekt.

Regnvandsnedsivning, foto: Lapinus

Da Skibhuskvarteret i Odense skulle gennemgå en større renoveringsopgave, stod de involverede entreprenører, bygherrer og rådgivere over for en gængs problemstilling ved storbyrenoveringer. Pladsen i undergrunden er ofte trang og rør- og kabelføringen ukendt. Derfor kan det være vanskeligt at få plads til traditionelle kassette- og regnvandsløsninger til at håndtere og absorbere regn.

For at løse pladsproblemet søgte de forskellige aktører i renoveringsarbejdet efter hensigtsmæssige løsninger. Valget faldt på Rockflow, der er et stenuldsprodukt i familie med de mere kendte isoleringsmaterialer fra ROCKWOOL.

Rockflow placeres tæt på vejoverfladen og absorberer regnvand. Derved undgår de omkringliggende beboelser oversvømmelser, fordi stenulden opmagasinerer den regnmængde, der ellers ville have oversvømmet kloaksystemet. Senere afgiver Rockflow det opmagasinerede vand via afløb og nedsivning

– Konkret kan Rockflow indeholde en mængde vand, der svarer til 95 procent af produktets volumen. Dermed kan det afhjælpe med lokal afvanding af regnvand, fortæller Anders Søgaard, markedschef hos Lapinus, der er en del af ROCKWOOL Group og virksomheden bag produktet.

Entreprenør: Tidsbesparende installation
For entreprenøren bag projektet i Skibhuskvarteret, Munck A/S, var det en fordel at arbejde med Rockflow. Kristian Pedersen, der var projektleder på projektet for Munck, siger følgende:

– Der var mange tvær- og langsgående ledninger og rør, og derfor var det rigtig svært at finde en tilstrækkelig stor plads til at sætte en plastikkassette ned. Derfor var det oplagt at bruge Rockflow, fordi det kan tilpasses undergrunden, og hvis der er en rørføring midt i det hele, kan vi blot skære den til i stenulden.

– Ved renoveringer i bykerner i landets store byer er produktet anvendeligt på grund af en betydeligt nemmere installationsproces ligegyldig undergrunden. Med Rockflow kan vi nemmere imødekomme de ukendte rørføringer, som vi ofte møder, når vi sætter gravemaskinen i jorden, forklarer han.

Mere sikkerhed på pris
Hos bygherren, Vandcenter Syd, er projektleder Martin Sørensen tilfreds med resultatet, og de muligheder som Rockflow gav i renoveringsarbejdet.

– For os som bygherre har det betydning, at vi kender anlægsprisen så godt som muligt, og dér giver Rockflow en bedre sikkerhed for, at prisen holder. Det er svært og kan blive dyrere end budgetteret at lave plads til regnvandsløsninger med for eksempel plastikkassetter eller rørbassiner i undergrunden i en by som Odense, hvor vi ikke kender undergrunden.

Men Rockflow har endnu en fordel, fordi bæreevnen på produktet er høj:

– Når vi kan bruge Rockflow under vejopbygningen, behøver vi mindre jorddække. Ved andre regnvandsløsninger skal vi typisk grave dybere i jorden, hvilket kræver store entreprenørmaskiner og mere jord, der skal håndteres. Det sparer en del ressourcer, når vi skal grave mindre og med mindre maskiner, siger Martin Sørensen.

Rockflow leveres i forskellige udgaver med forskellige bæreevne. Vandcenter Syd arbejder lige nu med produktet i flere projekter.

For Mark Landry, der var rådgiver på projektet for Rambøll, var det interessant at arbejde med stenulden som regnvandsmagasinering, og han tager erfaringerne med:

– Vi har fået øje på fordelene og arbejder med Rockflow på nye projekter, hvor det giver mening. I Skibhuskvarteret var der krav til forskellige grønne områder, og der skulle tages hensyn til indkørsler og parkeringspladser, og dér var Rockflow’s fleksibilitet vigtig, forklarer han.

Lapinus er en del af ROCKWOOL Group. Selskabet er placeret i Holland og leverer stenuldsløsninger inden for Urban Climate Adaptation. Løsningen kan bruges alle steder, hvor det er nødvendigt at lede overskydende vand væk i et kontrolleret tempo, såsom byområder, vejnet og jernbanestrækninger.