Palle B Thomsen
Thujavej 13
5250 Odense sv
Tlf: 70 20 59 41