Grilleri
Bredagerløkken 84
5220 Odense sø
Tlf: 31 71 31 51