Center for krop og psyke
Thorsgade 13
5000 Odense c
Tlf: 30 24 24 13