Sofie Hammerskov
Abigaelsvej 30
5000 Odense c
Tlf: 61 67 60 70