Seashell Cleaning
Kløverbakken 14
5260 Odense s
Tlf: 23 20 30 40