I.C Revision & Rådgivning v/ Idris Ciftci
Reventlowsvej 78 st. tv.,
5000 Odense c
Tlf: 66 11 91 51