Vi håber, at vi kan ses mere til næste år, når vaccinen er fordelt.

Julehilsen, grafik: FGRV

Året 2020 har budt på mange forskellige udfordringer for os – vi har været nødt til at holde lukket, kurser er blevet aflyst og vores generalforsamling blev først udsat og siden afholdt et andet sted. Men der har også været lyspunkter: Grafik-kurserne for børn i sommer, hvor fire hold glade og aktive børn besøgte os og gav liv i huset. Deres begejstring var stor. Vi har haft mange smukke udstillinger og vores Webshop er kommet i luften.

Næste år ser også lovende ud, det nye HCA hus er klart til juni og vores EU-projekt med titlen “In from the Margins” bliver realiseret i 2021. Vi ser også frem til vores 45-års udstilling til februar, at letbanen begynder at køre med stop tæt på FGV, og sidst, men ikke mindst, alle de smukke udstillinger vi har i vente fra vores medlemmer.

Det er meget at glæde sig til!
Rigtig god jul.