Siden 2017 har kaffeproducenten Nespresso været CO2-neutrale i deres eget forretningsled. Nu tager den globale kaffeproducent yderligere et skridt ved at forpligte sig til CO2-neutralitet i hele forsyningskæden og i produkternes livscyklus inden 2022.

Nespresso i Odense

Det er en god nyhed for klimabevidste kaffeelskere i Odense og omegn, der kan hente deres kaffe i Nespressos boutique i Rosengårdcenteret.

Når Nespressos direktør i dag hælder sin morgenkaffe op, bliver det med smagen af en helt ny forpligtelse. Den populære kaffeproducent har besluttet, at hele virksomheden – både i hjemmet og på forretningssiden, skal være CO2-neutrale inden 2022. Den nye, ambitiøse plan kommer i kølvandet på mere end 10 års arbejde, hvor Nespresso har arbejdet på at reducere eget klimaaftryk og samtidig kompenseret gennem grønne tiltag som agerskovbrug, der kombinerer land- og skovbrug og mindsker udledningen af CO2.

”Vores fremtid afhænger af, at vi går et skridt længere og hurtigere i forhold til at tage ansvar for bæredygtighed og klimaforandringer. Derfor accelererer vi nu også vores forpligtelser, så vi kan tilbyde vores forbrugere at drikke en CO2-neutral kop kaffe inden 2022. Det er kaffe lavet af de bedste bønner, som samtidig er bæredygtigt dyrket. Jeg er overbevist om, at både vores forretning og hele kaffeindustrien kan være til gavn for verden og miljøet ved at tage ansvar,” siger Guillaume Le Cunff, CEO i Nespresso.

CO2-neutrale i alle led
Nespresso opnåede allerede i 2017 CO2-neutralitet i selve forretningsdriften, men med de nye forpligtelser arbejder kaffeproducenten mod total CO2-neutralitet i hele virksomhedens forsyningskæde og i produkternes livscyklus. Det skal blandt andet ske gennem initiativer som plantning af træer i og omkring de tusindvis af kaffefarme, hvor Nespresso får sin kaffe fra og gennem støtte og investeringer i offset-organisationer og CO2-reducerende projekter.

Forpligtelsen frem mod 2022 er en del af en større bæredygtighedsindsats, der både bevarer den høje kaffekvalitet og opbygger et robust og cirkulært system for kaffedyrkning. Den amerikanske skuespiller og Nespresso-ambassadør George Clooney understreger vigtigheden af, at virksomheder som Nespresso har store bæredygtige ambitioner i centrum af virksomheden.

”Klimaforandringer sker lige nu. Det betyder, at vi alle skal tage et ansvar og handle hurtigt. Det er tydeligt, at Nespresso forstår den presserende klimaudfordring og sætter vores planet og mennesker i centrum af de beslutninger, de træffer. Ambitionerne bygger på en dedikation til bæredygtighed, som jeg har haft det privilegium at have været involveret i de sidste syv år. Jeg har set, hvor langt vi er kommet over den tid, og jeg glæder mig til at se, hvad Nespresso fortsat kan levere i de næste 10 år,” siger George Clooney, der er Nespressos globale brand ambassadør og desuden medlem af Nespressos Sustainability Advisory Board.

 

FAKTA
Nespresso vil nu og frem mod 2022 arbejde med følgende bæredygtige tiltag:

1. Reduktion af CO2-udledning: Et afgørende element i Nespressos vision er at mindske udledningen i værdikæden. De nuværende initiativer inkluderer:

  • Bæredygtigt energiforbrug inden for Nespressos aktiviteter: Målet er, at 100 % af energien i alle Nespressos Boutiques kommer fra vedvarende kilder, og derudover skal brugen af biogas inden for fremstillingsprocessen forøges.
  • Øget cirkularitet af Nespressos produkter og emballage: Øget brug af genanvendeligt plast i Nespressos maskiner såvel som genanvendt og kulstof-fattigt jomfrualuminium i produktionen af nye kaffekapsler.
  1. Plantning af træer på kaffefarme og i de omkringliggende landskaber: Træer er den bedste måde at fange kulstof fra atmosfæren, mens man samtidig investerer i naturen og opbygger et regenerativt landbrugssystem. At plante træer giver den nødvendige skygge, som skal til for at forbedre kvaliteten og kvantiteten af en kaffehøst. Rødderne hjælper desuden også med at beskytte mod jorderosion og jordskred og fremmer regenerering af jorden. Med sin partner PUR Projet vil Nespresso tredoble kapaciteten af plantning af træer i lande, der producerer kaffe, som Colombia, Guatemala, Etiopien og Costa Rica.3. Investeringer i en øjeblikkelig positiv indvirkning: Nespresso vil også investere i projekter, der støtter skovbevaring og- gendannelse samt implementere rene energiløsninger inden for landbrugssamfund.