Restaurant Sezer
Skibhusvej 66
5000 Odense c
Tlf: 66 19 26 66