Sushi Insu
Hjallesevej 12
5000 Odense c
Tlf: 66 10 12 02