Arbejdet med at etablere supercykelstier på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej er i gang. I alt 5,5 km cykelstier eller cykelbaner opgraderes til supercykelstier på en af Odenses vigtigste indfaldsveje fra syd.
Odense har i dag 50 km supercykelstier, og nu får de bløde trafikanter yderligere 5,5 km af cyklisternes svar på en motorvej. Udbygningen af byens netværk af supercykelstier er en prioriteret indsats i Odense Kommunes Handlingsplan for mobilitet og byrum.
– Odense skal være klimaneutral senest i 2030. En af de knapper, der kan skrues på for at mindske CO2-udledningen, er at få flere til at vælge cyklen. Derfor forbedrer vi skridt for skridt forholdene for cyklister, så det bliver nemmere, hurtigere og mere sikkert at komme gennem byen. En udvidelse af nettet af supercykelstier er et vigtigt redskab i den grønne omstilling, pointerer by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).
Plads til de populære ladcykler
En supercykelsti er en rute, der har mere at byde på end en normal cykelsti. Supercykelstierne er bredere og dermed mere fremkommelige og mere sikre at cykle på. De brede supercykelstier er bedre gearet til det stigende antal ladcykler og elcykler, som er særligt populære i de store byer. Belægningen på supercykelstien er i god stand, og der er så få og korte stop undervejs som muligt. Derudover får man som cyklist lidt ekstra med på turen på en supercykelsti. Undervejs på ruten kan man fx møde pumper eller cyklistgelænder, som man kan støtte sig til, når man holder for rødt, så man kan holde balancen uden at stå af cyklen.
Arbejdet med at etablere nye supercykelstier på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej er begyndt og varer frem til sommeren 2022. Der etableres supercykelstier i begge retninger på strækningen mellem Allégade og Energivej. Herudover sikres en række krydsninger, så trafiksikkerheden forbedres for cyklister. Der bliver etableret gennemførte fortove ved otte sideveje på strækningen, ligesom der bliver venstresving forbudt fra en række sideveje. Begge dele forbedrer sikkerheden for cyklisterne.
Grønt indtryk
På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der grønne bede med træer og planter til håndtering af regnvand. Det giver et grønt indtryk på strækningen. De 22 busstoppesteder på strækningen indrettes desuden til de nye, lange led-busser, og ved de fleste får både cyklister og buspassagerer bedre forhold.
Supercykelstierne på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej koster samlet 16,9 mio. kr. Odense Kommunes egenfinansiering udgør 10,0 mio. kr., og resten er finansieret af Vejdirektoratets pulje for cykelfremme. Projektet indeholder også forbedringer af busstoppestederne, som støttes af Bygningsstyrelsen, og regnbede, som betales af Vandcenter Syd.
Få mere at vide
Udbygningen af nettet af supercykelstier er en prioriteret indsats i Odense Kommunes Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 Link .
Læs mere om arbejdet med at etablere supercykelstier på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej på Odense Kommunes hjemmeside Link .
Link
Der er allerede ca. 50 km supercykelstier i Odense Kommune. Kortet viser de eksisterende supercykelstier (mørkeblå ruter), bevilgede supercykelstier (grønne ruter) og planlagte supercykelstier, som der endnu ikke er fundet bevilling til (gule ruter). Den lyseblå rute er den strækning, der nu etableres supercykelsti på.
KontaktinformationRådmand Christoffer Lilleholt. Tlf. 6551 2080 Kontorchef Rasmus Bach Mandø. Tlf. 6551 2080
Odense Kommune – Flakhaven 2 – 5000 Odense C – Telefon: 66 13 13 72
Du har givet samtykke til, at vi registrerer dit navn og din email for, at vi kan sende pressemeddelelser fra Odense Kommune til dig. Vi vil ikke bruge dine oplysninger i andre sammenhænge. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde pressemeddelelserne.
Læs mere om dine rettigheder i forhold til beskyttelse af borgere og virksomheders data Link , som Odense Kommune har registreret.
Klik her, hvis du ikke ønsker at modtage pressemeddelelser fra Odense Kommune. Link
Vis i browser Link
Link