Folkets Bibliotek Søren Jensen

03.02 – 23.03.2022 Fernisering: 03.02. kl. 16.00 – 18.00 i Skulptursalen.

Udstillingen er åben mandag – torsdag kl. 10 – 15. Helligdage undtaget. Gratis adgang.

Hvad er folkelighed, hvor kommer forestillingen om det folkelige fra og hvordan har begrebet ændret sig gennem tiden? Det er nogle af de spørgsmål, som billedkunstneren Søren Jensens udstilling, Folkets Bibliotek stiller. Udstillingen, der består af værker af 33 kunstnere / kunstnergrupper, forholder sig til begrebet om det folkelige, undersøger samtidskunstens inspiration fra folkelige traditioner og ikke mindst hvordan den i dag viderefører og udvikler disse folkelige former.

Folkets Bibliotek består af to dele eller sektioner. De ene del udgøres af de kunstværker, som er kurateret til udstillingen og på forskellig vis benytter sig af folkelige former, mens den anden er opbygget som en studiesal med ni emnebestemte borde. På hvert bord står der bøger, relateret til de enkelte emner, fx “Bygning-hjem-interiør” eller “Karneval-maske-kostume”, som så igen relaterer sig til kunstværkerne.

”Biblioteket” rummer også flere kunstnerbøger, der undersøger virkeligheden som kunstnerisk projekt og viser forbindelserne mellem folkelighed og kunstnerisk praksis. Publikum har mulighed for at bladre og læse i bøgerne. Ved at fokusere på kollektive og ofte anonyme praksisser, der har deres udgangspunkt i traditioner, ritualer eller overleveringer, er biblioteket netop et ”Folkets Bibliotek”.

Med tråde tilbage til en gryende etnografisk interesse i midten af 1800-tallet og fremkomsten af folkebiblioteker i slutningen, trækker udstillingen på oplysningstidens videnskabssyn og trang til at udforske verdenen, og anlægger – ud fra et kunstnerisk perspektiv – et antropologisk syn på vores egen kultur. På Folkets Bibliotek kan man fordybe sig i billedkunstneriske refleksioner over folkeligheden, dens historie og dens betydning i dag.

Udstillingen er kurateret af Søren Jensen og indeholder værker af: Jens Axel Beck, Henrik Plenge Jakobsen, Sven Dalsgaard, Claus Egemose, Camilla Berner, Henry Heerup, Storm P, Finn Naur Petersen, Randi/Katrine, Jytte Høy, Hesselholdt/Mejlvang, Ellen Hyllemose, Anders Bonnesen, Lars Bent Petersen, Søren Assenholt, Sanne Flyvbjerg, Søren Hüttel, Kristoffer Akselbo, Lise Harlev, Jesper Fabricius, Yvette Brackman, Christian Vind, Pernille Kapper Williams, Maria Finn, Milena Bonifacini, Gudrun Hasle, Claus Ejner, Peter Holst Henckel, Jesper Christiansen, Mette Vangsgaard, Rolf Nowotny, Poul Pedersen, Lise Nørholm.

For yderligere information kontakt Det Fynske Kunstakademi på info@detfynskekunstakademi.dk eller billedkunstner Søren Jensen på sjensen@jensen.mail.dk Pressebilleder kan downloades fra Det Fynske Kunstakademis hjemmeside

Udstillingen Folkets Bibliotek vises 03.02 – 23.03 Der er åbent mandag til torsdag fra kl. 10 – 15 Se hjemmesiden eller følg Det Fynske Kunstakademi på facebookside for information om arrangementer i relation til udstillingen.

Det Fynske Kunstakademi, Jernbanegade 13, 5000 Odense

Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to redaktion@dit-Odense.dk why did I get this?unsubscribe from this listupdate subscription preferences Funen Art Academy · Brandts Torv 1 · Odense, Fyn 5000 · USA