Borgere og foreninger skal inddrages i at skabe en sundere Odense Fjord Forskningens Døgn har sammen med Roskilde Universitet og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune udviklet et citizen science projekt, der hedder ”Fælles om Fjorden”.

Projektet har til formål at give kommuner og foreninger inspiration til, hvordan man kan motivere foreningsmedlemmer og borgere til en mere bæredygtig adfærd i hverdagen. Det konkrete fokus i projektet er på klima og miljø i og omkring Odense Fjord. Tretten lokale foreninger, klubber og organisationer med relation til Odense Fjord deltager i projektet. Det er for eksempel Sportsfiskerklubben, Odense Å Sammenslutningen, Frømandsklubben Neptun og Al-Najat Spejderne.

Ifølge Mogens Flindt, biolog fra Syddansk Universitet, er udledning af næringsstoffer fortsat en udfordring for vandmiljøet i danske fjorde, desuden er manglende økosystemtjenester og stigende vandstande et problem, der grundlæggende kan ændre på forholdene for naboer til fjorden: ”Havet er et af de første steder, hvor klimaforandringerne kan måles, og hvor konsekvenser af klimaforandringer rammer tydeligst, f.eks. i form af forringede naturtilstande, flere skidtalger, færre fisk, dårligere badevand og oversvømmelser,” siger Mogens Flindt.

Annika Agger, lektor og forsker fra Roskilde Universitet og ekspert i borgerinddragelse, som er partner i projektet, henviser til en ny rapport fra FN’s klimapanel IPCC. ”Rapporten fastslår, at såfremt de globale temperaturstigninger skal holdes under 2°C, er det afgørende vigtigt, at borgere, lokale aktører, virksomheder og civilsamfundet mobiliseres ind i klimaomstillingen, og dermed selv er med til at finde meningsfulde handlemuligheder, som gør deres forbrug, adfærd og levevis langt mere klimavenlig,” siger hun. Formålet med projektet er at formidle og videreudvikle ny, international viden om, hvordan lokale klubber og foreninger i samarbejde med lokale myndigheder kan være med til at mobilisere borgerne til at ændre adfærd og forbrug i en klima- og bæredygtig retning til gavn for havet. Det kan for eksempel være at spise mere af den invasive art sortmundet kutling, at plante muslinger eller at bygge stenrev.

De lokale foreninger, der deltager, har i høj grad selv stået for at tilrettelægge aktiviteter og udvikle idéer, der kan skabe en bæredygtig adfærd blandt borgerne. Idéerne præsenteres ved en stor event ved Det Nordatlantiske Hus ved Odense Fjord mandag d. 25. april kl. 15.00 – 17.00.

En workshop har på forhånd klædt medlemmerne på til at forstå havets betydning for klimaforandringer. Projektets erfaringer med borgerinddragelse vil efterfølgende blive delt blandt landets kommuner og vil indgå i de deltagende forskeres videre arbejde. Partnerne i formidlingsprojektet er forskerne Annika Agger og Karsten Bruun Hansen fra Roskilde Universitet, Afdeling for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune og Forskningens Døgn.

Yderligere info: Mogens Flindt, biolog ved Biologisk Institut, Syddansk Universitet, tlf. 20 e-mail: mrf@biology.sdu.dk Annika Agger, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, tlf. 4674 2870 e-mail: aagger@ruc.dk Mette Algren Mikkelsen, Teamleder, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, Københavns Kommune, tlf. 2446 2429, e-mail:  bz9m@kk.dk Og Uddannelses- og Forskningsministeriet: Pressekonsulent Leonora Marienlund Klint, tlf.: 7231 8108, e-mail: lmk@ufm.dk Projektleder for Forskningens Døgn Lotte Skov Holm, tlf.: 7231 8075, e-mail: lh@ufm.dk