Mødrehjælpen i Odense mangler frivillige hænder: Corona-nedlukningen har øget efterspørgslen på sociale aktiviteter for sårbare børnefamilier

Nedlukningerne under pandemien ramte i særlig høj grad de udsatte og sårbare familier, der i forvejen har et lavt socialt aktivitetsniveau. Børnene savner fællesskaber, og forældrene har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Hos Mødrehjælpen i Odense har man oplevet en stigning i efterspørgslen på aktiviteter. Stimuli-midler øger oplevelsesmulighederne, men mangel på frivillige gør det svært at afholde aktiviteterne. Under Covid-19 pandemien blev de fleste socialt afskåret fra en normal hverdag.

Nedlukningen har været ekstra svær at håndtere for de sårbare familier, og behovet for at komme ud og få oplevelser sammen som familie er stort. Siden genåbningen har Mødrehjælpens lokalforening i Odense set en stor stigning i ansøgninger til vores aktivitetstilbud. Lokalforeningen er drevet af frivillige kræfter og arrangerer aktiviteter, der både styrker relationen i de enkelte familier, fællesskabet og samtidig giver børnefamilierne tilgang til en bred vifte af aktiviteter. Mangel på social aktivitet, og dermed mangel på fællesskaber, kan blive en ond spiral, som er svær at bryde. Med Mødrehjælpens forskellige aktiviteter, målrettet familier med børn i alle aldre, inviteres ind i fællesskabet for at bryde den onde spiral. Familierne får et tiltrængt pusterum uden for hjemmet, og flere børn kan komme i skole og fortælle om oplevelser, der minder om kammeraternes.

Øget efterspørgsel kræver flere hænder Allerede på nuværende tidspunkt har Stimulipuljen, tildelt af Socialstyrelsen, givet både flere og større oplevelser til de sårbare familier. Men de sociale aktiviteter kan ikke stables på benene uden frivillige ildsjæle. Og den stigende efterspørgsel samt de øgede muligheder via Stimulipuljen, skaber behov for flere frivillige hænder. ”Stimuli-puljen har helt klart bidraget med både flere og ekstraordinære oplevelser for familierne. Den skaber glæde, men skaber samtidig et behov for flere aktivitetsfrivillige. Der er mange måder, man kan være frivillig på, og selv få timer om måneden er med til at gøre en forskel i familiernes liv,” siger lokalforeningsformand for Mødrehjælpen i Odense, Christine Vandling. Få timer kan gøre stor forskel Som aktivitetsfrivillig hos Mødrehjælpen bliver du en del af et vigtigt fællesskab og er sammen med andre frivillige med til at tage ansvar og gøre en forskel for de udsatte familier i nærområdet. ”Der er mange, som oplever i perioder, at de står i en svær familiemæssig situation. Her kan rådgivning, støtte og deltagelse i almindelige familieaktiviteter medvirke til, at både børn og voksne kommer videre og får styrket deres ressourcer. Jeg har valgt at være frivillig, da jeg har tiden og ressourcerne til at give noget tilbage,” siger Marianne Bach, der arbejder som frivillig hos Mødrehjælpen i Odense, hvor hun bl.a. har været med til at starte Familiecaféen op.

Tim Espensen blev aktivitetsfrivillig, da der en dag manglede hænder til en tur i Zoologisk Have. Siden hen har Tim deltaget en lang række aktiviteter, og det fortsætter han med: ”Jeg er frivillig, fordi behovet er der, og jeg har tiden til det. Selv få timer her og der, gør en forskel, og når man ser glæden i børnenes øjnene under en aktivitet, ja, så fortsætter man. Og som frivillig er kontoen altid positiv. Du møder op til noget positivt, og det, du laver, er værdifuldt. Det giver overskud hele vejen rundt, og er på alle måder time well spent, ” siger Tim Espensen Hvis du er interesseret i at være frivillig i Mødrehjælpens lokalforening og/eller butik i Odense, kan du kontakte lokalforeningsformand Christine Vandling på tlf. 20 96 34 25 eller mail odense.lf@moedrehjaelpen.dk.  Om Mødrehjælpen:  Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der støtter og rådgiver gravide og sårbare børnefamilier. Mødrehjælpen har 42 lokalforeninger rundt om i Danmark, som driver butikker samt aktiviteter til glæde for børnefamilier, der er ramt af livet. Det hele gøres af Mødrehjælpens engagerede frivillige, der står klar hver dag året rundt for at gøre en forskel. Mødrehjælpen har i mange år hjulpet og rådgivet stadig flere børnefamilier. Det frivillige arbejde i lokalforeninger spiller derfor en stor rolle ift. at sikre, at Mødrehjælpen kan hjælpe endnu flere, der befinder sig i en svær situation, både lokalt og på landsplan.

Om Stimulipuljen Formålet med tilskuddet er at give sårbare og udsatte mennesker, herunder mennesker med handicap og udsatte ældre, nogle positive oplevelser efter en svær periode med COVID-19 gennem betalte kultur- og oplevelsestilbud. Det er et krav, at midlerne anvendes i oplevelsesindustrien for målgruppen og medfølgende familiemedlemmer. En mindre del af midlerne kan anvendes til understøttende aktiviteter, som fx befordring, forplejning, ledsagelse og tolke for borgere, der har behov for dette samt til at frivillige kan deltage i aktiviteterne sammen med målgruppen.