Fungerende adm. direktør Steen Lykke fratræder efter eget ønske for at gå på pension. Økonomidirektør Michael Jalking overtager posten frem til driftsstart.

Med virkning fra 1. marts 2022 ændrer Odense Letbane P/S sammensætningen af selskabets direktion. Årsagen er, at fungerende adm. direktør, Steen Lykke, ønsker at træde tilbage for at gå på pension.

Det betyder, at økonomidirektør, Michael Jalking, udnævnes til fungerende adm. direktør i den resterende del af anlægsselskabets periode. Samtidig udnævnes nuværende chef for Transportation System, Thomas Sjøgren, til teknisk direktør, hvor han afløser Steen Lykke. Endelig udnævnes chef for Drift og Vedligehold, Dan Ravn, til direktør for Drift og Vedligehold.

Michael Jalking, Thomas Sjøgren og Dan Ravn vil herefter udgøre selskabets direktion.

Odense Letbane P/S’ formand, Jesper Rasmussen, forklarer om ledelsesrokaden:

– Vi har som anlægsselskab været gennem en kritisk periode over de seneste måneder, og det har været afgørende for dialogen med vores entreprenør, COMSA, at Steen Lykke med sin store erfaring og autoritet sad med ved bordet. Nu er vi nået til et punkt, hvor dialogen er mere afklaret, og vi kan se målstregen forude. Derfor kan vi nu imødekomme en for længst indgået aftale med Steen Lykke om, at han træder tilbage fra selskabets direktion ved udgangen af februar.

– Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en stor og varm tak til Steen Lykke for en enestående indsats med at realisere dette ambitiøse og komplekse anlægsprojekt tværs gennem landets tredjestørste by. Steen ønskede oprindeligt at træde tilbage ved udgangen af 2020 – men på grund af udfordringerne i projektet overtalte vi ham til at tage en ekstra tørn. Det skylder vi ham en særlig tak for, siger Jesper Rasmussen.

Selv om Steen Lykke nu fratræder, så vil Odense Letbane også efter 1. marts have mulighed for at trække på hans dybe indsigt og erfaring, idet han fortsat er til rådighed for selskabet som ekstern rådgiver.

Ny direktion

Fra 1. marts indtræder Michael Jalking som fungerende adm. direktør. Han suppleres i direktionen af Thomas Sjøgren som teknisk direktør og Dan Ravn som direktør for Drift og Vedligehold.

– Vi har heldigvis et stærkt ledelsesteam med alle de kompetencer og erfaringer, der skal til for at føre selskabet det sidste stykke frem mod driftsstart. Derfor er det en ukompliceret øvelse at justere direktionens sammensætning. Michael Jalking har været med ved letbanen næsten fra begyndelsen, og i denne her situation er han det oplagte valg som fungerende adm. direktør, siger Jesper Rasmussen.