Tirsdag den 26. april har Trafikstyrelsen udstedt de sidste sikkerhedsgodkendelser til kørsel med passagerer. Samtidig er transportsystemet og de 16 togsæt overdraget fra henholdsvis entreprenør og togproducent.

Odense Letbane er et væsentligt skridt tættere på åbning for kørsel med passagerer. Tirsdag den 26. april har Trafikstyrelsen udstedt de sidste tre udestående sikkerhedsgodkendelser, således at letbanens operatør, Keolis, nu har tilladelse til at køre med passagerer. Samtidig har letbanens entreprenør, COMSA, overdraget letbaneanlægget til Odense Letbane P/S – og togproducenten Stadler Pankow har overdraget det rullende materiel.

“Vi har nået en vigtig milepæl. I dag overtager Odense Letbane P/S ejerskabet af både de 14 km. letbanespor og af de 16 togsæt. Samtidig er de sidste sikkerhedsgodkendelser udstedt til vores operatør, Keolis. Dermed nærmer vi os for alvor den endelige idriftssættelse af letbanen. Vi er meget tæt på nu,” siger Jesper Rasmussen, formand for Odense Letbane P/S.

“De seneste mange uger og måneder har vi været gennem et intenst og koncentreret forløb. Det har krævet en ekstraordinær indsats fra alle involverede parter at nå i mål med den handoverdato, vi fastlagde i begyndelsen af 2022. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle, der har bidraget til, at vi nu kan tage hul på sidste etape frem mod driftsstarten,” tilføjer Jesper Rasmussen.

Odense Letbanes driftsstart er betinget af en række sikkerhedsgodkendelser. Trafikstyrelsen har i dag udstedt de sidste tre i rækken – alle tre er tildelt letbanens operatør og infrastrukturforvalter, Keolis. Henholdsvis et sikkerhedscertifikat som operatør, en sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter og et sæt tekniske sikkerhedsregler, som Keolis administrerer efter, fx i forbindelse med sporarbejde.

I forbindelse med COMSAs handover af letbanenanlægget er der indgået aftale mellem COMSA og Odense Letbane P/S om udestående opgaver, blandt andet klinkearbejde, tekniske justeringer og – som én af de større opgaver – genetablering af græs i sporet ud for H.C. Andersens Hus. COMSA vil således fortsat være til stede i Odense i en længere periode – også efter driftsstart.

Keolis indleder prøvekørsel Fra onsdag den 27. april overtager Keolis ansvaret som operatør og infrastrukturforvalter ved Odense Letbane.

“Vi har set frem til denne dag, for det betyder, at anlægsarbejdet nu er færdigt, og banen og sikkerhedssystemerne er godkendt af myndighederne,” siger Thomas Brændstrup, letbanedirektør ved Keolis Danmark A/S.

“Nu overtager Keolis ansvaret for letbanen i Odense og skal i gang med den sidste operative afprøvning af skinner, tog, signaler osv. Konkret betyder det, at der fra i morgen (27.4., red.) kommer til at køre letbanetog i Odense hver dag fra morgen til aften efter den samme køreplan, som når banen kommer i endelig drift, dog med den meget vigtige tilføjelse, at vi ikke altså medtager passagerer. I enkelte perioder kan driften dog stå stille, idet Odense Letbanes entreprenør, COMSA, skal udføre restarbejder.”

“Vi forventer, at prøvekørslen vil stå på i cirka en måneds tid. Vi glæder os til at komme i gang, og jeg er sikker på, at letbanen bliver en kæmpe gevinst for den offentlige trafik og ikke mindst for alle i Odense,” siger Thomas Brændstrup.

Odense Letbane forventer inden for nærmeste tid at kunne fastsætte endelig åbningsdato.