Odense Kommune bistår Vandcenter Syd efter fund af PFOS i kød fra dyr hos Seden Strandby Kogræsserlaug, som har græsset på et areal ejet af vandcenteret.

Kødet stammer fra dyr, som er slagtet i år, men kødet er ikke blevet spist. Mængden af PFOS er desuden lav, men på et niveau, hvor Fødevarestyrelsen anbefaler, at kødet bliver destrueret.

“Sagen er ikke længere af akut karakter. Det ændrer dog ikke på, at der er en bekymring hos medlemmerne af Seden Strandby Kogræsserlaug. Forhåbentlig vil de forestående analyser bringe den nødvendige viden og indsigt til alle parter og i sidste ende skabe ro hos kogræsserlauget”, forklarer kontorchef Anders Dalgaard Christensen fra Natur og Klima i By- og Kulturforvaltningen.

Vandcenter Syd har uforvarende for år tilbage lagt slam fra renseanlægget til afvanding på arealet i Seden, og det har nu vist sig, at det pågældende slam indeholder PFOS.

By- og Kulturforforvaltningen har bedt Vandcenter Syd om flere oplysninger om baggrunden for forureningen med PFOS for at vurdere, om forureningen kan være spredt til arealer uden for vandcenterets grund. Odense Kommune har siden fundet været i tæt dialog med Vandcenter Syd og har senest foreslået et omfattende analyseprogram til Vandcenter Syd, der kan kortlægge omfanget af forureningen.

By- og Kulturforvaltningen har desuden lagt op til en fordeling af opgaven imellem Vandcenter Syd og Odense Kommune, og der er møde imellem parterne om dette 20. januar.

Kontorchef Anders Dalgaard Christensen venter, at analyseprogrammet snarest muligt herefter bliver sat i gang.

“Overordnet set har By- og Kulturforvaltningen meget travlt med at håndtere nye oplysninger om miljøfremmede stoffer, men akut sundhedsfare vil til enhver tid blive prioriteret”, siger Anders Dalgaard Christensen.