Robot- og automationsvirksomhederne på Fyn vil sikre sig fremtidens arbejdskraft direkte fra skolebænken. Derfor sætter Odense Robotics nu et ambitiøst mål om at hæve antallet af uddannelsespladser med 30% over de kommende år. Den nye aftale skal sammen med en række andre rekrutteringstiltag sikre, at flere uddannes til at få job i robotklyngen og styrke det hastigt voksende øko-system i og omkring robotklyngen.

Robot- og automationsvirksomhederne i den fynske robotklynge beskæftiger omkring 2600 mennesker fordelt på mere end 100 virksomheder. Flere af virksomhederne oplever udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Som konsekvens har et samlet Advisory Board bag Odense Robotics og en lang række af klyngens virksomheder, som Universal Robots, Gibotech og EffiMat, indgået en aftale om at øge antallet af uddannelsespladser med 30% frem mod 2020.

Foto: Udvikling Fyn

– Med den udvikling vi pt. er vidne til i klyngen, har vi taget initiativ til en fælles aftale om at oprette flere uddannelsespladser. Vi står på en brandvarm platform, hvor mangel på kvalificerede medarbejdere, kan blive en hindring for den fortsatte vækst. Flere af branchens virksomheder er højt specialiserede. Jo før, de får studerende ind og kan lære dem op, jo før er de klædt på til at varetage vigtige funktioner i virksomheden. 30% flere uddannelsespladser er et realistisk mål og en samlet ambition for klyngen som helhed. Nogle virksomheder kan tage flere, andre færre, nogle kan tage lærlinge, andre studentermedhjælpere, siger Henrik Anker, CEO i Gibotech og formand for Odense Robotics Advisory Board.

Med den nye målsætning er der taget et vigtigt skridt for at skabe attraktive job- og karrieremuligheder for danske og internationale studerende, der vælger én af de mange uddannelser fra erhvervsskoler, erhvervsakademier eller universiteter, der giver adgang til et job i en robot- eller automationsvirksomhed.

Uddannelsespladserne er særligt øremærket lærlinge-, elev-, praktikant-, studentermedhjælpere og projektaftaler.

Vigtigt at øge kandidatpuljen
EffiMat Storage Technology A/S i Odense fremstiller højteknologiske lagerrobotter. Virksomheden har 5 uddannelsespladser for danske og udenlandske universitetets-studerende. For EffiMat er det fundamentalt, at virksomheder i fællesskab får skabt flere uddannelsespladser.

– Vi har behov for mange dygtige kandidater, men de er ikke til rådighed på arbejdsmarkedet i dag. Derfor er vi nødt til at starte rekrutteringen, mens de er under uddannelse. Vi vil fx undersøge, om vi kan blive godkendt til at uddanne lærlinge fra den nye automatiktekniker-linje. Som klynge er vi simpelthen tvunget til at blive rigtig dygtige til at markedsføre os selv over for kommende studerende. Derfor støtter vi den nye aftale. Vi vil gerne bidrage til at styrke fødekæden af kandidater, så den samlede pulje af kvalificerede medarbejdere på Fyn vokser, siger Jørgen Flemming Ladefoged, CEO EffiMat Storage Technology A/S.

Og netop markedsføringen og match-making er vigtig, når de studerende skal få kendskab til de nye uddannelsespladser. Den 14. juni lancerer Odense Robotics en testversion af en ny web-database, hvor

virksomheder kan søge elever, praktikanter, studentermedhjælpere og hvor unge under uddannelse kan lægge deres CV i en CV-bank, hvis de er interesserede i et job eller uddannelsesplads i robotklyngens virksomheder.

Virksomhedernes aftale vækker glæde hos Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S):
– Skal virksomhederne i den fynske robotklynge kunne fortsætte deres vækst, så er rekrutteringen af den rette arbejdskraft helt afgørende. Derfor har vi i samarbejde lavet en række tiltag med blandt andet en jobbank og et robotakademi for at matche ledige og virksomheder. Med den her aftale tager virksomhederne endnu et stort skridt for at sikre fremtidens arbejdskraft.

Det har hidtil kun været muligt at få opgørelser over antallet af lærlingepladser i virksomhederne, fordi fagforeningerne laver opgørelserne. Studentermedhjælpere, praktikanter og ’projektskrivere’ bliver ikke opgjort, da de er en del af de almindelige lønomkostninger for virksomhederne. Fremover vil Odense Robotics, som del af den årlige spørgeundersøgelse blandt klyngens virksomheder også opgøre antallet af uddannelsespladser i virksomhederne.