Det blev den 11 oktober offentligtgjort over for forældre og elever at skolen lukkede.

Der er endnu ingen planer for, hvor de 44 elever så skal rykkes hen.

Det er dog blevet besluttet at de ældste elver skal på matriklen, og vil blive tilbudt et skoleophold der3079401_606_0_0_158_3072_1728_2 organiseret af Ungdomsskolen.

Det har desværre været under opsejling længe, dette gør det ikke nemmere for hverken elever eller forældre nu hvor det er blevet offentligtgjort.

Du kan læse mere om skolens fremtid her