Samarbejde om bæredygtigt jobtøj nomineret til Odense Bæredygtighedspris
Odense Kommunes samarbejde med De Forenede Dampvaskerier Odense om levering af jobtøj til Ældre- og Handicapforvaltningen er nomineret til Bæredygtighedsprisen. Om de vinder prisen, eller om det bliver et af de to andre nominerede initiativer, afslører Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd d. 9. marts på Odense Rådhus

Opgaven lød på at lave en rammekontrakt på jobtøj til Ældre- og Handicapforvaltningens 2.200 sundhedsfaglige medarbejdere. Odense Kommune og De Forenede Dampvaskerier Odense fik kontrakten på plads i 2016 og det bæredygtige samarbejde har konkret resulteret i en besparelse på 9 millioner kr. i hele kontraktperioden, men i et bæredygtighedsperspektiv er gevinsten langt større.

Det bæredygtige fokus er et must for rådmand Brian Skov Nielsen, Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning:

Udtjent tøj fra Ældre- og Handicapforvaltningen bliver nu genanvendt til indkøbsnettet som kaldes OdensePosen. Fra venstre divisionsdirektør Hanne Selsholt Britz, rådmand Brian Skov Nielsen, og udbudskonsulent Erkan Özokcu.

– I forvaltningen arbejder vi med bæredygtighed helt ud i driften. El-biler til plejepersonalet, økologisk mad på plejecentre er et par eksempler og nu også bæredygtigt jobtøj. Vi er glade for nomineringen, som viser, at man både kan levere god pleje og omsorg til vores ældre og handicappede og samtidig værne om den klode, deres børn, børnebørn og oldebørn skal vokse op i, fortæller Brian Skov Nielsen.

Tekstil og tøj er produceret under forhold, som tilgodeser både miljøet og de mennesker, der indgår i processerne. På det sociale områder er der arbejdet med bl.a. social- og arbejdsklausuler samt kædeansvar i forhold til underleverandører.

De Forenede Dampvaskerier Odense roser Odense Kommune for at gå ad den bæredygtige vej:

– Bæredygtighed fylder meget på samfundsagendaen i disse år, og det er meget ambitiøst og imponerende, at Odense Kommune lader bæredygtighed indgå som tildelingskriterium i deres udbud. Det vidner om en klar holdning til bæredygtighed, som ikke blot dækker over miljø, men også økonomi og sociale hensyn, siger divisionsdirektør Hanne Selsholt Britz, De Forenede Dampvaskerier Odense.

Et konkret eksempel på de ambitiøse krav til bæredygtighed i udbuddet er, at der er stillet krav om, at tøjet skal være bæredygtigt i hele livscyklussen dvs. fra bomuldsmark over fiberproduktion til bortskaffelse og ikke mindst genanvendelse. Et konkret eksempel på bæredygtighed i livscyklussen er, at udtjente beklædningsgenstande bliver genanvendt til et indkøbsnet, som går under navnet OdensePosen.

– OdensePosen er blevet et konkret symbol på aftalen og er med til at brede fortællingen om bæredygtighed ud til mange mennesker. Man kan umiddelbart se, at posen er lavet af genanvendt materiale. Derudover er logoet der trykkes på posen, udført af medarbejdere som arbejder på den sociale klausul, der står i udbuddet, fortæller udbudskonsulent Erkan Özokcu.

Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd glæder sig over samarbejdet mellem det offentlige og det private:

– Som samfund har vi nogle store fælles udfordringer og de løses bedst i fælleskab. Det fællesskab der her folder sig ud mellem det offentlige og det private, synes jeg er meget værdifuldt. Og så det glæder det mig, at se hvordan denne bæredygtige løsning går hånd i hånd med en sund økonomi, siger Peter Rahbæk Juel.

Nomineret til bæredygtighedsprisen er også Odense ZOO og Home-Start Familiekontakt Odense sammen med YOYO Genbrug & Design Kommune. Alle er velkomne når Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd afslører vinderen af bæredygtighedsprisen. Torsdag d. 9/3/16 på Odense Rådhus. Tilmelding:www.odense.dk/Baeredygtighedsraad. Angiv venligst ved tilmeldingen om du fx har behov for døvetolk.