Fra tirsdag 22. maj er det slut med biltrafik foran Odense Banegård Center. Fremover bliver trafikken ledt bagom gennem den tidligere busterminal ved banegården, så forpladsen kan blive anlagt med plads til letbanen. Samtidig vil en del af Nørregade blive ensrettet i cirka halvanden måned af hensyn til arbejdet.

Om et par år vil pladsen foran Odense Banegård Center ikke være til at kende igen. I stedet for en firesporet vej vil der opstå et nyt byrum, som er forbeholdt bløde trafikanter og kollektiv trafik – med letbanens vigtigste station i centrum.

For at trafikken stadig kan flyde på den vigtige vej i Odense C har Odense Letbane hen over de seneste måneder ombygget den tidligere busterminal ved Østre Stationsvej, hvor der er blevet nyanlagt vejbaner, cykelsti og fortov, så trafikken kan blive ledt bagom.

Dette arbejde er nu færdigt, og fra nu af handler det i stedet om forandringerne på banegårdens forplads. Med andre ord har Odenses fremtidige centrale knudepunkt for kollektiv trafik nået en milepæl.

Fra tirsdag 22. maj bliver trafikken derfor ledt bagom gennem den tidligere busterminal. Dette gælder for bilister, der kører i begge retninger på Østre Stationsvej – samt for cyklister, der kører fra øst mod vest.

Foran Odense Banegård Center kan cyklister i østgående retning stadig passere arbejdsarealet – og senere letbanestationen.

Ændringen er permanent, og odenseanerne skal derfor vænne sig til en ny trafiksituation omkring Odense Banegård Center. Generelt vil der være ændrede forhold for alle typer af trafikanter, og det kan derfor tage lidt tid at få arbejdet det hele på plads.

Bilister, der skal sætte passagerer af, har fremover mulighed for at gøre det på særlige afsætningspladser på det nyindrettede vejareal bagom banegården.

Der er indtil videre adgang til parkeringspladsen ved Jysk Fynske Medier fra vest på Østre Stationsvej. Muligvis vil det skifte senere.

Den midlertidige busterminal over for det gamle musikbibliotek forbliver frem til efter sommerferien. Nogle buspassagerer skal dog finde nye veje, da fortovet umiddelbart foran banegården bliver spærret af til arbejdsareal.

Samtidig med at trafikken bliver omlagt på Østre Stationsvej, bliver den nordlige ende af Nørregade ensrettet mod nord – af hensyn til fjernvarmearbejde i krydset. Det betyder, at man kun kan køre ud fra Nørregade til Østre Stationsvej.

Denne ensretning forventes at blive ophævet igen efter cirka halvanden måned. I mellemtiden kan man som bilist benytte Jernbanegade og Slotsgade som omkørsel til Nørregade.

Husk at du altid kan finde nærmeste omkørsel på odenserundt.dk, når der er vejarbejde i byen.