Fund af E-colibakterier i en prøve fra drikkevandet på Odense Universitetshospitals matrikel i Odense medfører midlertidige forholdsregler på matriklen.

Odense Vandværk oplyser, at der er fundet E-colibakterier i en prøve fra drikkevandet på Odense Universitetshospitals matrikel i Odense, og at der derfor er mistanke om bakterier i drikkevandet.

Mistanken er ikke bekræftet endnu.

Personalet på OUH er orienteret og situationen er håndteret, så alle funktioner, der indebærer brug af vand bliver tilpasset den aktuelle situation, så patientsikkerheden ikke berøres. Vi beder patienter, pårørende og personale om ikke at drikke vandet indtil andet meddeles.