Entreprenørfirmaet Barslund A/S skal anlægge nye byrum omkring letbanen på strækningen mellem Idrætsparken og Vesterbro. Det er den næstsidste af i alt syv anlægsentrepriser, som Odense Letbane P/S udbyder – og det er det andet udbud i træk, hvor Barslund havde den laveste pris.

Odense Letbane P/S har onsdag 3. januar skrevet kontrakt med Barslund A/S om at anlægge nye veje, cykelstier, fortove og pladser omkring letbanen på strækningen mellem Odense Idrætspark og Vesterbro.

Anlægsarbejdet skal skabe plads til letbanens spor og stationer. Dermed bliver der banet vej for, Odense Letbanes entreprenør på sporarbejdet, spanske Comsa S.A.U., kan lægge skinner, bygge stationer og etablere strøm samt tekniske systemer til letbanen.

Barslund vandt kontrakten i et udbud, hvor der deltog yderligere tre danske entreprenørvirksomheder. Vinderbuddet lød på en samlet pris på knap 38,6 millioner kroner.

Det er cirka en måned siden, at Odense Letbane og Barslund sidst indgik en kontrakt om anlægsarbejde. Dengang gjaldt det strækningen Vestre og Østre Stationsvej. Det bliver således Barslund, der kommer til at udvide kryds, anlægge nye pladser og ombygge vejforløb på hele strækningen mellem Odense Idrætspark og Odense Banegård Center.

Det aktuelle arbejde begynder på Middelfartvej ved udgangen af januar. På denne del af strækningen skal der blandt andet ombygges tre kryds ved Stadionvej, Christmas Møllers Vej og Grønløkkevej. Senere på året fortsætter anlægsarbejdet på Stadionvej, den sydlige del af Højstrupvej samt på Vesterbro.

Først i 2019 bliver parkeringspladsen ved hjørnet af Højstrupvej og Møllemarksvej anlagt, og anlægsarbejdet på denne del af strækningen bliver afsluttet med den nye forplads ved Odense Idrætspark – når letbanens spor i området er lagt, og stationen ved Idrætsparken er blevet bygget.

Odense Letbane har med dagens kontraktunderskrivelse fået sat navn på entreprenørerne på de første seks af i alt syv anlægsentrepriser. Ud over Barslund A/S har også Arkil A/S og M.J. Eriksson A/S i løbet af 2017 vundet kontrakter på letbanens anlægsarbejde. Alle udbuddene er indtil videre faldet ud inden for Odense Letbanes budgetterede prisramme, også det seneste.

Det sidste anlægsudbud, som dækker strækningen Albanigade og Benediktsgade, vil blive afgjort i første kvartal 2018, så anlægsarbejdet kan komme i gang på hele letbanestrækningen.