Kommunerne på Fyn vil nu styrke rådgivningen til både brændeovnsejere og deres naboer i sager, hvor der klages over generende røg fra f.eks. brændeovne.

Brændefyring er hyggelig og bør ikke give problemer med generende røg. De fynske kommuner og skorstensfejermestrene vil nu samarbejde tættere om at rådgive brændeovnsbrugerne – og deres naboer
Brændefyring er hyggelig og bør ikke give problemer med generende røg. De fynske kommuner og skorstensfejermestrene vil nu samarbejde tættere om at rådgive brændeovnsbrugerne – og deres naboer

De fynske skorstensfejermestre i Skorstensfejerlauget har samlet alle 11 fynske kommuner til et seminar om, hvordan problemer med generende brænderøg kan håndteres. Miljøstyrelsen vil i samme forbindelse orientere om et nyt værktøj i den slags sager – Brændefyringsportalen, som giver kommuner og borgere gode råd om, hvordan sager om brænderøg håndteres – og hvordan man undgår dem.

”Vi har ikke mange klager, men det er sager, som typisk tager lang tid at løse. Dels kan problemet være teknisk kompliceret og dels har kommunerne hidtil manglet konkrete værktøjer til at rådgive borgerne”, siger formanden for Fyns Klub for Skorstensfejermestre, Martin Holm Andersen.

”Mange gange løses problemet ved at give brændeovnsbrugeren et godt og enkelt råd om, hvordan man fyrer rigtigt i sin brændeovn. I alle tilfælde er et godt samarbejde mellem den lokale skorstensfejermester og kommunen den sikre vej til at få problemet løst – både for brændeovnsbrugeren og hans naboer”, siger Martin Holm Andersen.

Erfaring og viden
På seminaret, der finder sted i Odense onsdag den 9. november, vil skorstensfejerne gennemgå en række sager, hvor klager over brænderøg er blevet behandlet og løst i samarbejde mellem kommunen og den lokale skorstensfejermester.

De fynske skorstensfejermestre besøger hvert år mange tusinde brændeovnsbrugere og har derfor et meget indgående kendskab til, hvorfor problemerne opstår og hvordan de løses – helst før de går i hårdknude og bliver til en nabokonflikt.

”Kommunerne skal vide mere om, hvor de kan inddrage den lokale skorstensfejermester i sagen, og de har brug for mere specifik vejledning om, hvad kommunen kan foretage sig i en sag om klager over eksempelvis lugt fra brænderøg. Det værktøj har kommunerne fået med Brændefyringsportalen, som de kan kombinere med den viden og erfaring, skorstensfejermesteren har om lokale forhold. På den måde kan der ydes en langt bedre service i fremtiden. Både til klagerne og den, der er blevet klaget over”, siger Martin Holm Andersen.

Rigtig fyring
I forbindelse med seminaret får de kommunale miljømedarbejdere også lejlighed til at se, hvordan man fyrer rigtigt i en brændeovn. Skorstensfejerne vil – assisteret af rådmand Jane Jegind fra Odense Kommune – demonstrere en såkaldt top-down-optænding, der reducerer partikeludledningen markant, og der vil blive givet gode råd om korrekt fyring. Meget ofte er det nok til at undgå problemer med brænderøg.