Lænke-ambulatorierne, der er et af Danmarks største behandlingssteder for rusmiddelafhængige, skifter navn til Fonden Novavi. Det nye navn, der på latinsk betyder nyt liv, skal understøtte virksomhedens mission om at hjælpe mennesker til et bedre og styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer eller er i fare for at styre livet.

“Hos Novavi arbejder vi hver dag for at støtte, rådgive og behandle mennesker, der har afhængighed tæt inde på livet. Det gælder ikke kun afhængighed af alkohol, men også andre former for rusmidler. Fælles for vores aktiviteter er målet om at hjælpe mennesker videre til et liv, hvor rusmidler ikke styrer livet,” siger Mikael Jakshøj, direktør i Fonden Novavi, og fortsætter:

“Det skaber positiv forandring for den enkelte, og det skaber stor værdi for både pårørende og i sidste ende også for samfundet, at mennesker ikke mister grebet om deres liv på grund af rusmidler. Netop den ambition går vores nye navn godt i tråd med.”

Fonden Novavi tilbyder behandling og rådgivning til afhængige af alkohol og andre former for rusmidler samt deres pårørende. Behandlingerne foregår på ambulatorierne i Storkøbenhavn, på Sjælland og på Fyn, hos Stofrådgivningen og på Novavi Pensionatet, der er et midlertidigt opholdssted for personer med særlige sociale problemer og afhængighedsproblemer.

Novavi har desuden et stort fokus på unge, der har afhængighed tæt inde på livet. Det gælder både for de unge, der har udviklet en afhængighed, men også for dem der er pårørende. Ung Revers er blandt andet et gratis tilbud til unge under 25 år, der er vokset op i en familie med stof- og alkoholproblemer.

Derudover samarbejder Fonden Novavi med Kriminalforsorgen omkring forbehandling og motivationsbehandling for de indsatte i flere arresthuse.

Vil nedbryde tabuet om misbrug
Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 140.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, der er behandlingskrævende. De kommer fra alle sociale lag og alderstrin, men fælles for dem er, at de har brug for professionel hjælp til at komme ud af deres afhængighed. Derudover skønnes 33.000 at have et stofmisbrug. Blandt de unge har ca. 55.000 mellem 15 og 24 år et behandlingskrævende misbrug af stoffer og alkohol.

“Hos Novavi ser vi det som vores forpligtelse at hjælpe og kæmpe for de mennesker, vi møder hver dag. Men vi ønsker også at bidrage til at nedbryde tabuet om misbrug. De fleste af os kender nogen – enten i familien eller i omgangskredsen – som har et stort forbrug af rusmidler, og det skal vi være bedre til at tale om. Det er vigtigt for den forebyggende indsats,” fortæller Mikael Jakshøj og påpeger, at mange danskere ser misbrug som et tabu, og at det har store konsekvenser for de mange pårørende, der har afhængighed tæt inde på livet.

“For mange danskere er det desværre enormt tabubelagt at tale om, at nogen har et misbrug. Og det er et problem, for det betyder, at mange ikke kommer i behandling eller får den hjælp, de har behov for. Vi skal frigøre os fra berøringsangsten, og vi skal turde tale om misbrug, så vi kan hjælpe de mennesker, hvor rusmidler er i fare for at styre livet,” siger Mikael Jakshøj.

Udover det tidligere Lænke-ambulatorierne ændrer også Lænke Pensionatet navn til Fonden Novavi. Landsforeningen Lænken og dens øvrige foreninger med mange frivillige vedbliver under det eksisterende navn.

Om rusmidler og misbrug
Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 140.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, der er behandlingskrævende.

122.000 børn i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Ca. 55.000 unge mellem 15 og 24 år har et behandlingskrævende forbrug af stoffer og alkohol.

33.000 danskere skønnes at have et stofmisbrug. Antallet af personer i behandling for stofmisbrug er stigende. I 2013 var tallet knap 17.500 personer.

78% kender nogen tæt på, der har et stort alkoholforbrug – enten i familien eller i omgangskredsen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning

Om Fonden Novavi
Med mere end 3.000 danskere i misbrugsbehandling om året er Fonden Novavi et af landets største behandlingssteder. Udover alkohol- og stofbehandling hører også Stofrådgivningen, Ung Revers, Alko Talk og Novavi Pensionatet under Fonden Novavi. Ambitionen er at støtte, rådgive og behandle mennesker til et styrket liv, hvor afhængighed ikke styrer livet. Fonden Novavi består af 23 enheder, der er placeret i Storkøbenhavn, på Sjælland og på Fyn. De beskæftiger ca. 120 læger, sygeplejersker, alkoholbehandlere og socialrådgivere mv.