Beskæftigelses- og Socialudvalget er tæt på at være i mål med besparelser på 15 mio. kr. efter et udvalgsmøde tirsdag. Politikerne har fundet besparelser på ca. 13,5 millioner kroner. Der mangler således at blive fundet besparelser for ca. 1,5 millioner kr. Det oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Besparelserne på 13,5 mio. kr er fundet inden for løntilskud, borgerservice, uddannelse og eksterne kontrakter.
Dagens spareforslag kommer oven i de 23 mio. kr, der er fundet administrativt på nedlæggelser af en række funktioner i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Udvalget vil nu i dialog med borgere og interessenter om de forslag, som udvalget skal prioritere imellem og endeligt beslutte på udvalgsmødet den 7. juni. Beskæftigelses- og Socialudvalget har bedt forvaltningen sikre, at de forslag som stadig er i spil efter dagens udvalgsmøde, bliver sendt i høring ved relevante interessenter.

Samtidigt har udvalget bedt forvaltningen om en yderligere vurdering og belysning af konsekvenserne ved de resterende besparelsesforslag. Det drejer sig om følgende:

Værestedet ”Lyset” og ”Mælkevejen” bibeholdes. Muligheder for samdrift analyseres..
”Cafe Paraplyen” støttes fortsat, men støtten reduceres op til 500.000 kr.
Støtten til frivilligt socialt arbejde reduceres op til 500.000 kr.
Værested “Øst” – en indflytning i Vollsmoses nye sundhedshus eller lukning analyseres.
Yderligere reduktion af offentligt løntilskud analyseres.

Belysningen af disse fem områder ligger klar til udvalgsmødet den 7. juni.

Med beslutningerne på dagens møde har politikerne valgt, at en række af forvaltningens forslag nu er ude af besparelseskataloget. Det drejer sig om:
Center for seksuelt misbrugte
Citykorpset
Misbrugsbehandlingen
TUBA – tilbud til unge fra alkoholramte familier

Desuden er det besluttet af politikerne, at besparelsesforslagene på det frivillige sociale arbejde samt ”Cafe Paraplyen” er reduceret betydeligt i forhold til det oprindelige forslag fra forvaltningen.