Et nyt musikalsk samarbejde mellem Odense Musikskole og Tarup Skole betyder, at eleverne på 3. årgang lærer at spille på mere end triangel og “franskbrød”. Instrumentalundervisning bliver nemlig obligatorisk.

Fra det nye skoleårs start rykker Odense Musikskole med et team af lærere til nye lokaler på Tarup Skole.

Tarup Skole og Odense Musikskole har indgået en samarbejdsaftale, der medfører rigtig meget musik i skoletiden til eleverne på Tarup Skole. Musikskolen flytter ind med instrumenterne: tværfløjte, trompet, valdhorn, guitar, violin og saxofon.

En hverdag med musik
Aftalen indebærer først og fremmest, at alle skolens elever på 3. årgang får obligatorisk instrumentalundervisning som en del af deres almindelige musikundervisning i folkeskolen. Derudover vil der være en “kompagnon-lærer”-ordning i 2. klasserne, hvor en musikpædagog fra musikskolen og en musiklærer fra Tarup Skole er fælles om at undervise i musiktimerne. Desuden får alle elever i SFO’en mulighed for at gå gratis til kor.

Efter skoletid bliver der mulighed for at tilmelde sig betalingshold eller soloundervisning, også for elever fra de omkringliggende skoler.

Det nye samarbejde indledtes ved et festligt arrangement på Tarup Skole onsdag den 22. august, hvor alle skolens 3. klasser var samlet til fællessang, og hvor musikskolen uddelte instrumenter til alle børnene. Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) deltager i den officielle indvielse. Hun er glad for den forpligtende partnerskabsaftale mellem Odense Musikskole og Tarup Skole.

– Det er med til at gøre musikskolen tilgængelig for alle børn, hvor den ellers kan opleves lidt eksklusiv. Aftalen betyder, at nogle børn bliver præsenteret for et tilbud, de ikke vidste, var der. De kommer til at opdage, hvordan det musikalske fællesskab kan bibringe glæde, og de finder måske ud af, at de har et talent, de slet ikke kendte til, siger Susanne Crawley Larsen.

Musikskolen kalder samarbejdet for “Max Musik,” og lignende modeller har allerede kørt i flere år med stor succes på Vestre Skole og på Korup Skole. Souschef Maibrit Baagøe Schmidt glæder sig over, at der nu kommer endnu en af byens skoler med i det musikalske samarbejde.

– Det er altid spændende for os at starte op et nyt sted og komme ud til endnu flere børn med musikken. Vores vision er, at så mange af kommunens børn som muligt kommer i berøring med musik i løbet af deres skolegang og får mulighed for at blive en del af et musikalsk fællesskab, siger Maibrit Baagøe Schmidt.

Både Odense Musikskole og Tarup Skole ser frem til at tage hul på det nye samarbejde. Tarup Skoles leder Kathrine Vestergaard Dahl siger:

– På Tarup Skole er vi vældig glade for at indgå i det spændende samarbejde med Odense Musikskole. Hos os er vi bl.a. optagede af fællesskab, engagement, trivsel og udvikling gennem læring – dette lægger “Max Musik Tarup” en solid ramme for. Der er gode eksempler på fra lignende samarbejder, at musik er med til at gavne trivsel, arbejdshukommelse og ikke mindst sammenhold for eleverne. Vi ser samarbejdet som en flerfaglighed med et specifikt fokus til stor gavn for elevernes læring og ikke mindst dannelse.

Odense Musikskole – Max Musik. Foto: Ard Jongsma