Fyns Grafiske Værksted danner denne gang rammen om et historisk broderopgør med vores svenske naboer. Børge Meibom lader sig ofte inspirere af vores aktuelle historie og forstår at sætte den i perspektiv med den forgange historie – han omdanner den skrevne historie til billeder.

Kongens Print, grafik. FGRV

Historien kort:

Den 4. november 1520 lod den danske konge Christian 2. sig hylde og krone som arvekonge af Sverige. Få dage efter den festlige kroning blev 82 af kongens modstandere henrettet i Stockholm. Denne blodige begivenhed er siden blevet kaldt Det Stockholmske Blodbad og skaffede i øvrigt Christian 2. øgenavnet Christian Tyran i Sverige. Henrettelserne havde ikke den virkning, som Christian havde tiltænkt – tværtimod førte blodbadet til oprør, og allerede året efter mistede kongen herredømmet over Sverige.

B.C. Meiboms tanker om emnet:

Men hvad tænker man, mens man venter på at bøddeløksen skal falde? Var Det Stockholmske Blodbad vild lovløshed? Hvem var og er de gode, og hvem repræsenterer ondskabens imperium? Er det altid magthaverne, der er på den rigtige side? Hvem har retten til historien? Det er nogle af de spørgsmål man kan stille. Udover kongen spillede bispen, adelsmændene, rigsrådsmedlemmerne og vidnerne også deres roller i historiens gang. Udstillingen er så aktuel som nogensinde når man ser sig rundt i verden. Samtidig er den også aktuel fordi det i år er 500 år siden Blodbadet fandt sted.

 Udstillingens værker er fragmenter af udstilling på Nyborg slot i 2010/11.

 Velkommen til åbning fredag d. 4. september, kl. 15-17.

Pga. de aktuelle regler om forsamlinger, beder vi dig vise hensyn og holde afstand til de andre gæster når du besøger udstillingen. Vi har værnemidler til rådighed.