Nu får 10 lokalområder i Odense hver 220.000 skattekroner retur, som giver mulighed for at føre områdernes egne idéer og projekter ud i livet. Borgernes Bestemmer kører på femte år, og i 2018 er puljemidlerne fordoblet, så flere lokalområder kan blive tilgodeset.

Hvad kunne vi godt tænke os i vores bydel? Det spørgsmål kan 10 lokalområder i Odense godt begynde at stille, for de får hver 220.000 kroner til at gøre deres gode idéer og ønsker til virkelighed.

Det er Borgerne Bestemmer, som kommer med i alt 2.200.000 kroner til lokalområder, og formålet er at støtte op om Odenses aktive civilsamfund. I hvert område har en lokal arbejdsgruppe søgt om midler, hvorefter lokale borgere byder ind med idéer – og efterfølgende stemmer alle i lokalområdet om, hvilke projekter der skal gennemføres.

Foto: ABW

Mange debutanter
Det er Center for Civilsamfund, som står for uddelingen, og de tilbyder løbende bistand til lokalområderne. Således er der hjælp at hente undervejs, når borgernes idéer bliver til virkelighed.

I alt blev der afleveret 10 ansøgninger til Borgerne Bestemmer, og den større pulje betød, at alle områderne fik mulighed for at deltage.

De 10 lokalområder:
• Bolbro
• Højby
• Korup
• Sanderum
• Skibhus ved Skibhusforum
• Skibhuskvarteret
• Stenløse/Skt. Klemens
• Tarup Paarup
• Tarup
• Vollsmose

Blandt deltagerne har kun tre – Skibhusforum, Bolbro og Højby – tidligere fået midler fra Borgernes Bestemmer. Dermed er der mange debutanter, hvilket glæder lederen af Center for Civilsamfund, Søren Weber, som vil sørge for, at de nye deltagere kommer godt fra land.

– Først og fremmest må jeg sige, at vi har fået 10 meget stærke ansøgninger. Der er virkelig mange ildsjæle i Odense, som vil gøre noget godt for deres lokalområde, og det vil vi gerne understøtte. Nu inviterer Center for Civilsamfund alle deltagerne til en fælles workshop i Borgernes Hus, så de kan blive godt klædt på, og så er jeg sikker på, at Borgerne Bestemmer endnu engang bliver en positiv oplevelse, siger Søren Weber.