Erhvervsdrivende Mie Lerche bliver sammen med blandt andet tidligere kultur- og kirkeminister Bertel Haarder medlem af bestyrelsen for Brandts – Museum for kunst og visuel kultur i Odense. Det er By- og Kulturudvalget, som udpeger for en toårig periode.

Der er oplevelser for de fleste på Brandts i Odense. Gæsterne kan opleve klassiske kunstværker, fotografi, tegninger og skiftende udstillinger på to forskellige adresser i byen, og museet har ambitioner om fortsat udvikling.

Dette skal bestyrelsen hjælpe med, og her har By- og Kulturudvalget i Odense Kommune netop udpeget fire personer for en toårig periode. Det drejer sig blandt andet om Bolette Christensen, CEO Børnefonden og Poul Bache, tidligere vicedirektør for Kulturstyrelsen, som begge modtager genvalg.

Allerede i december blev tidligere kultur- og kirkeminister Bertel Haarder udpeget, og han fortsætter ligeledes i bestyrelsen. Derimod har Hans Bøgh-Sørensen, adm. direktør for Orifarm Group, valgt at stoppe efter otte år i bestyrelsen.

– Jeg har stadig lysten til at arbejde med Brandts, men jeg skal også kunne bidrage fuldt ud. Det bliver stadig vanskeligere på grund af andre opgaver, og så er det bedre, at der kommer andre til. Jeg har været utrolig glad for at være med i en periode, hvor vi med fusionen af de tre kunstinstitutioner har fået lagt et godt fundament for den fremtidige udvikling og valgt en ledelse, som kan løfte Brandts, siger Hans Bøgh-Sørensen.

Formand for Brandts, Palle Skov Jensen, har været glad for samarbejdet med Hans Bøgh-Sørensen, men han er samtidig meget tilfreds med den nye sammensætning af bestyrelsen.

– Først og fremmest vil jeg gerne takke Hans Bøgh-Sørensen for den store indsats gennem mange år. Han har været en vigtig del af bestyrelsen i en spændende tid, hvor vi blandt andet har gennemført fusionen. Nu skal den nye bestyrelse udvikle Brandts i de kommende år, og det står vi rigtig godt rustet til. Vi har fået en god sammensætning, siger Palle Skov Jensen.

Ifølge vedtægterne for Brandts skal bestyrelsen besidde de rette kompetencer til udvikling af institutionen, og der bliver lagt vægt på viden og erfaring inden for økonomi, jura, strategi, kunst og kultur. Den ledige plads i bestyrelsen bliver fremover udfyldt af Mie Lerche fra LERCHE Design, som skal bidrage med sin erhvervsmæssige viden om design og kunst.

Med dagens udpegning af fire bestyrelsesmedlemmer har by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) store forventninger til Brandts’ udvikling.

– Jeg synes, at det er en bestyrelse med et godt miks af stærke lokale kræfter og nationale kapaciteter. Der er ingen tvivl om, at der sker meget på kulturområdet i disse år med både nye muligheder og udfordringer, men jeg føler mig sikker på, at bestyrelsen vil være en god sparring og hjælp for den daglige ledelse, siger Jane Jegind.

Bestyrelsen består desuden af Palle Skov Jensen (erhvervsdrivende), Steen Møller (rådmand for beskæftigelse og socialforvaltningen), Anne-Mette Hansen (personalerepræsentant), Anders Wedel Berthelsen (medlem af Odense Byråd) og Christina Wilson (kunstrådgiver).