Danmarks Statistik melder i et nyhedsbrev, at fra marts til april faldt bruttoledigheden med 1.300 fra 111.600 til 110.300, svarende til et fald i ledighedsprocenten på 0,1 procentpoint fra 4,1 til 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Hermed ligger bruttoledigheden for april kun 300 fuldtidsledige over det lavest registrerede niveau i over ni år på 110.000, som blev registreret i februar i år.

Statistik
Ledigheden falder, graf: DST

I april var der 157.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

På dette kort kan du se, hvordan ledigheden er i din kommune.