Som en del af en ny rammeaftale frem til 2024 skal centralbiblioteket i Odense sammen med landets øvrige centralbiblioteker sætte en ny retning efter tre kulturpolitiske temaspor.

Psykisk sårbare unge skal i højere grad end i dag være en del af fællesskabet og miljøet omkring litteratur og det væld af aktiviteter, som bibliotekerne udbyder.

Det og flere kulturpolitiske temaspor skal Odense Bibliotekerne og Borgerservice arbejde med de kommende fire år som centralbibliotek.

Bøger, foto: ABW

Temasporet “Kultur for alle” sætter fokus på bibliotekernes arbejde med underrepræsenterede grupper i samfundet og i brugen af biblioteker. Der vil her blive fokuseret særligt på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.

Temasporet “Glæden ved sprog, litteratur og læsning” bygger videre på bibliotekernes indsatser og samarbejde om at åbne og invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

Temasporet “Borgeren i den digitale transformation” understøtter både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i.

En aftale rig på perspektiver
By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) ser frem til, at biblioteket i Odense skal arbejde efter målene i den nye rammeaftale.

– Den er meget perspektivrig og understreger bibliotekernes samfundsmæssige værdi. Via den nye rammeaftale vil folkebibliotekerne fortsat være en stærk aktør og en strategisk faktor, når det gælder sociale og samfundsmæssige forhold – nu også med et særligt fokus på tilbud til de sårbare unge og udsatte børn. Jeg er meget glad for, at vi i Odense fortsat kan oppebære vores status som centralbibliotek og dermed have andel i de kommende fire års nationale biblioteksudvikling, siger hun.

Også chef for Biblioteker og Borgerservice i Odense Kommune, Kent Skov Andreasen, ser gode perspektiver i den nye rammeaftale. De tre temaspor bygger nemlig videre på Odense Bibliotekernes indsats og samarbejde om at invitere borgerne ind i litteraturens verden, og de falder også i god tråd med, at bibliotekerne er blevet en stærk aktør for borgeren i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, som præger den tid, vi lever i.

– Det med stor professionel tilfredshed, at vi i Odense Bibliotekerne er blevet udpeget som og har indgået aftale om at være centralbibliotek for de næste fire år. Centralbiblioteksopgaven sikrer, at vi fortsat har en overbygningsopgave for og med bibliotekerne på Fyn og således fortsat også her er en platform for et stærkt regionalt bibliotekssamarbejde. Det er en opgave, som giver gode muligheder for også at udvikle fremtidens bibliotekstilbud lokalt i Odense, siger han.