De første af 5286 computere er i disse dage er på vej ud til 33 skoler i Odense. De nye digitale arbejdsredskaber er en udløber af det seneste budgetforlig, hvor partierne afsatte 10,9 millioner kroner til indkøb af Chromebooks eller tilsvarende. Der sker som en del af indsatsen “Børnene i Robotbyen”, hvor Odense udnytter den styrke, som Odense har på drone, robot- og it-teknologiområdet.

– Vi ønsker, at børnene i Odense skal opleve, at de vokser op i en by, som har en styrkeposition inden for droner, robotter og it. Vores børn skal være foran – de skal derfor have computeren i hænderne som et naturligt arbejdsredskab. Folkeskolen er for alle, og det skal ikke være forældrenes pengepung, der afgør, om deres barn har en computer med i skole eller ej. Derfor er det med stor tilfredshed, at jeg nu kan se computerne rulle ind på skolerne, siger Susanne Crawley Larsen, der er rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.

Undervisning i “skyen”
Både lærere og skoleledere glæder sig til, at der bliver flere tilgængelige computere på skolerne, da der er mange fordele ved at arbejde med Chromebooks. Blandt andet ligger alle programmer og arbejdsdokumenter i “skyen” og er dermed altid tilgængelige for både børn og undervisere. Desuden er den altid opdateret, og der et minimalt omfang af support til den slags computere.

På Tingkærskolen er skoleleder, Bjarne Larsen, begejstret ved udsigten til 167 nye Chromebooks.

– I skolerne går vi lige nu gennem en spændende udvikling af vores undervisningsmetoder og -midler. Fagbøger kan erstattes af digitale fagportaler, der hele tiden er opdateret, og hvor eleverne kan gå fra tekster til videoer og tilbage igen. Børnene kan også meget lettere arbejde sammen i samme dokument. Det er så fedt at kunne udlevere computerne til alle vores elever på mellemtrinnet. Hos os betyder det endda, at jeg kan skubbe de “gamle” delecomputere ned til vores 3. klasser, så de får også glæde af bevillingen, siger Bjarne Larsen.

Børnene i Robotbyen vokser
Da leveringen af computerne ligger så tæt på sommerferien, bliver det de nuværende 3., 4. og 5. klasseelever, der modtager de nye computere, så de er klar til at tage dem i brug efter sommerferien. Nogle af skolerne modtager dog først deres andel i starten af august.

– Vi skal have de bedst mulige rammer for undervisning i teknologiske og digitale kompetencer i Odense. Med de nye Chromebooks tager vi næste skridt i den retning. Samtidig er der også flere læringsrobotter på vej til folkeskolerne, og senest har vi afsat yderligere 50 millioner kroner til undervisning i teknologiforståelse. Det gør vi fordi de børn, der går ud af folkeskolen skal være i stand til både at anvende og stille kritisk spørgsmålstegn ved ny teknologi. Med det bidrager vi til, at vores lokale erhvervsliv i fremtiden får de bedste mulige medarbejdere og kommer tættere på målet om at skabe verdens førende klynge af robotvirksomheder i Odense, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.