Connie Hedegaard er hovedtaler på odenseansk konference om FN’s Verdensmål. Den 12. november 2018 inviterer Odense Bæredygtighedsråd og samarbejdspartnere til konference om, hvordan virksomheder og organisationer m.fl. kan arbejde med FN’s Verdensmål. Arrangementets hovedtaler er fhv. miljø- og klimaminister og EU klimakommissær Connie Hedegaard.

I 2015 vedtog statsledere fra FN’s 193 medlemslande 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling på kloden. Verdensmålene er en ambitiøs og global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden. Siden vedtagelsen af verdensmålene har flere og flere virksomheder, organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl. arbejdet på at omsætte verdensmålene til konkrete løsninger.

Konferencen sætter fokus den brændende platform for verdensmålene og giver samtidig inspiration til arbejdet med at omsætte verdensmålene til konkrete handlinger, fortæller Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd:

– Verdensmålene sender et tydeligt budskab om, at verdens udfordringer skal løses i partnerskaber og på tværs af sektorer på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Og konferencens hovedfokus er netop at diskutere, hvordan vi skaber sammenhæng mellem lokale danske aktørers konkrete bæredygtighedsindsats og så de store globale visioner, som er formuleret i verdensmålene, fortæller Peter Rahbæk Juel

Verdensmålene adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved, at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men derimod mod forhold for alle klodens beboere. Konferencens hovedtaler Connie Hedegaard, fhv. miljø- og klimaminister og EU klimakommissær fortæller:

– Verdensmålene er både en nødvendighed og en gave for os alle. Det er nødvendigt med en øget indsats for klimaet, udryddelse af fattigdom, mere lighed mellem mennesker, uddannelse til alle, ligestilling for kvinder og piger, sundhed for alle og meget mere. Vi skal fokusere på bæredygtigheden til gavn for den globale udvikling, og samtidig kan vi så få en positiv effekt på virksomhedernes bundlinjer, siger Connie Hedegaard.

Det er sjette gang, at Odense Bæredygtighedsråd sætter fokus på bæredygtighed i samarbejde med Fynsk Erhverv, MiljøForum Fyn, Udvikling Fyn, DI Fyn, LO Fyn og IDA Fyn. Konferencens deltagere vil kunne få inspiration til arbejdet med verdensmålene fra:

– Connie Hedegaard, fhv. miljø- og klimaminister og EU klimakommissær
– Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Odense Bæredygtighedsråd
– Camilla Haustrup Hermansen, direktør for forretningsudvikling og marketing, Plus Pack A/S; medlem af Verdensmål Udvalget
– Tania Dethlefsen, vicegeneralsekretær for Sex & Samfund

Læs mere om de enkelte oplægsholdere i den vedhæftede indbydelse eller online via dette link: kortlink.dk/v7kx

Sted: Festsalen på Odense Rådhus.
Tid: Mandag den 12. november 2018, kl. 15.30-18.00.
Pris: Gratis
Tilmelding: Efter “først til mølle”-princippet via www.odense.dk/Baeredygtighedsraad
Angiv venligst ved tilmeldingen, om der er behov for specielle hensyn som fx behov for døvetolk.

Om Odense Bæredygtighedsråd
Odense Bæredygtighedsråd er bredt sammensat på tværs af private og offentlige aktører og har medlemmer, der har kompetencer inden for bl.a. miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Ud over den årlige bæredygtighedskonference, uddeler Rådet også Odense Verdensmålspris til et bæredygtigt odenseansk tiltag som fx en virksomhed, organisation, uddannelsesinstitution eller samarbejdsprojekt.

Connie Hedegaard har i en lang årrække beskæftiget sig med bæredygtighed på den nationale og ikke mindst internationale scene. Nu kommer hun til Odense for at være hovedtaler på bæredygtighedsrådets konference om FN’s Verdensmål mandag d. 12. november. Foto: Odense Kommune