AspIT er en særlig uddannelse indenfor IT-området, som er målrettet unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF). Tietgen står for uddannelsen i bl.a. Odense, og her har 38 unge allerede gennemført uddannelsen på Ejlskovsgade og rundt omkring på de fynske arbejdspladser.

Rapporten og de positive konklusioner fra COWI understøtter, den erfaring som uddannelsesleder på Tietgen Kimmie Falk har opsamlet.

Foto: Tietgen

“Når AspIT er en succes skyldes det i høj grad vores grundtanke om at designe et uddannelsesmiljø, hvor rammerne og indholdet tager afsæt i det autismen efterspørger. På den måde forebygger vi, at de unge oplever stor frustration og stress, som for mange er særdeles velkendte fra andre skoletilbud, og er aldeles hæmmende for både læring og trivsel. Man kan måske sige, at vi “tænker i autisme”, når vi planlægger stort som småt, når vi indretter lokaler, når lærerne forbereder undervisningen af dagens emne, når vi giver besked om ændringer – faktisk i nærmest alt, vi gør,” forklarer Kimmie Falk.

Rapporten fortæller også om stor tilfredshed blandt arbejdsgiverne. Eleverne fra AspIT kommer godt ind på arbejdsmarkedet, og de vurderes som værdiskabende.

“Man kan også sige, at vi arbejder på at gøre handicappet til en fordel – evnen eller tilbøjeligheden til at fordybe sig i detaljer og at stor trives med IT’ens logik. Vi arbejder på den måde på at veksle et delvist medfødt potentiale, og en interesse for IT, til erhvervsrettede IT-kompetencer. Med det mål at tilføre arbejdsmarkedet kompetent arbejdskraft – og ikke mindst at unge får opfyldt deres drøm om at få en tilværelse som de fleste andre, med job og uden løbende møder med jobcentret i kalenderen, ” forklarer Kimmie Falk.