Om kort tid får cyklisterne mulighed for at svinge til højre for rødt lys, når de cykler gennem 32 kryds i Odense. Modellen er testet og godkendt af Vejdirektoratet, og Odense Kommune har udpeget krydsene, som efterfølgende er godkendt af Fyns Politi. Resultatet bliver bedre fremkommelighed for byens cyklister, oplyser Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

I de kommende uger bliver der opsat skilte og lavet mindre ændringer i flere af Odenses lyskryds. Når arbejdet er overstået, vil cyklisterne fremover kunne svinge til højre for rødt lys. Vejdirektoratet har testet og godkendt løsningen, som bliver indført i Odense. Nu har kommunen udpeget 32 kryds, som Fyns Politi har godkendt.

Dermed får cyklisterne bedre fremkommelighed i de berørte kryds, hvilket bliver mødt med tilfredshed fra by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

– Vi bor i en travl storby, hvor det betyder meget, at der er en god fremkommelighed. Der er ikke tvivl om, at vi bliver testet på tålmodigheden i disse år, men her indfører vi en løsning, som betyder, at cyklisterne kan komme hurtigere frem. Det er positivt og understøtter vores målsætning om en god og effektiv trafikafvikling, ligesom det medvirker til at gøre cyklen til et lettere valg i hverdagen.

Cyklistforbundet har efterlyst, at cyklisterne måtte svinge til højre for rødt lys, og nu bliver det altså muligt i Odense. Det sker på baggrund af Vejdirektoratets testforløb, som viser, at det øger fremkommeligheden og ikke udgør en sikkerhedsrisiko for cyklisterne, hvis krydset har en passende indretning.

– Vejdirektoratet er kommet frem til, at det er sikkert at lade cyklisterne svinge til højre for rødt. Det giver tilmed den lille fordel, at krydset bliver ryddet for højresvingene cyklisterne, før bilerne får grønt. Nu har vi fundet 32 kryds, hvor det kan lade sig gøre, og efter godkendelse fra Fyns Politi er vi gået i gang med arbejdet, forklarer programleder Troels Andersen fra Byrum og Mobilitet.

Arbejdet i de udvalgte kryds vil blive udført fra uge 20 til 23, og det består af afstribning og opsætning af skilte. Desuden vil der nogle steder blive foretaget enkelte ændringer i krydset eller med signalerne. I andre kryds vil det ikke længere være nødvendigt med højresvingspile for cyklister, som bliver fjernet.

Oversigt over kryds:
1. Hjallesevej/Allégade – nordvestlige hjørne
2. Hjallesevej/Benediktsgade – sydøstlige hjørne
3. Hunderupvej/Allégade – sydøstlige hjørne
4. Klaregade/Filosofgangen – nordvestlige hjørne
5. Klaregade/Filosofgangen – sydøstlige hjørne
6. Filosofgangen/Ny Vestergade – nordøstlige hjørne
7. Filosofgangen/Søndergade – sydøstlige hjørne
8. Vindegade/Vesterbro – nordvestlige hjørne
9. Vesterbro/Vestre Stationsvej – nordøstlige hjørne
10. Middelfartvej/Grønløkkevej – sydøstlige hjørne
11. Kløvermosevej/Sdr. Boulevard – alle hjørner
12. Falen/Kløvermosevej – alle hjørner
13. Kløvermosevej/Roesskovsvej – østlige hjørne
14. Næsbyvej/Gammelsø – nordvestlige hjørne
15. Næsbyvej/Åløkke Allé – sydlige hjørne
16. Jarlsberggade/Ejlskovsgade – vestlige hjørne
17. Gammelsø/Toldbodgade – nordvestlige hjørne
18. Gammelsø/Toldbodgade – nordøstlige hjørne
19. Toldbodgade/Lerchesgade – sydvestlige hjørne
20. Toldbodgade/Lerchesgade – sydøstlige hjørne
21. Toldbodgade/Thomas B. Thriges Gade – sydlige hjørne
22. Thomas B. Thriges Gade/Ejlskovsgade – vestlige hjørne
23. Skibhusvej/Thomas B. Thriges Gade – nordlige hjørne
24. Skibhusvej/Heltzensgade – sydøstlige hjørne
25. Buchwaldsgade/Skibhusvej – sydvestlige hjørne
26. Fabersgade/Kochsgade – nordvestlige hjørne
27. Fabersgade/Kochsgade – sydvestlige hjørne
28. Skt. Jørgens Gade/Østerbro – nordøstlige hjørne
29. Munkerisvej/Rødegårdsvej – nordlige hjørne
30. Munkerisvej/Munkebjergvej – nordøstlige hjørne
31. Hjallesevej/Niels Bohrs Allé – sydøstlige hjørne
32. Jernbanegade/Østre Stationsvej – sydøstlige hjørne