Fra 1. februar er det ikke muligt at cykle over krydset ved Niels Bohrs Allé og ned af Campusvej. Cyklisterne skal derfor ud på en lille omkørsel, mens Campusvej gøres klar til letbanen og bygges ny stitunnel.

Arbejdet med at bygge nye vejbaner, cykelstier og fortove på Campusvej er for alvor gået i gang. Senere på året skal frt bygges en ny stitunnel under Niels Bohrs Allé, der gør det lettere for cyklister at komme til campus-området.

Det er et pladskrævende arbejde, der foregår i krydset. Og med semesterstart forude og mange tusinde cyklister dagligt til SDU og Cortex Park er det ikke sikkert for cyklister at færdes i krydset ned mod Campusvej. Derfor skal de ud på en lille omvej via Niels Bohrs Allé og den nye cykelsti på den vestlige side af Cortex Park.

En rute, der giver cirka tre minutters ekstra motion på cyklen. Samtidig forebygger den farlige situationer i krydset mellem Niels Bohrs Allé og Campusvej, som i samme ombæring bliver spærret helt af for cyklister.

Trafiksikkerhed har allerhøjeste prioritet, og det medfører lidt besvær for cyklisterne i nogle måneder – men på sigt gør det adgangen til SDU væsentligt lettere med letbane og ny stitunnel.

Og faktisk kan man helt undgå omkørslen, hvis man planlægger sin rute fra centrum. Hvis man undgår at køre af Rødegårdsvej, men i stedet vælger Hjallesevej eller cykler af Munkebjergvej, kommer man direkte ned til krydset ved Brobygårdvej, som fører over til den nye cykelsti.

Arbejdet med at anlægge veje, cykelstier, fortove og tunnel varer frem til efteråret. Herefter skal letbanens skinner lægges langs Niels Bohrs Alle og Campusvej og de nye stationer ved Cortex Park og SDU skal bygges.

Foto: Odense Letbane