CEPOS-analysen af de danske grundskoler er klar, og her kan du se resultaterne for skolerne i Odense. Kroggårdsskolen er topscorer.

Overordnet set viser analysen, at det ikke er budgetternes størrelse, der afgør skolernes evne til at løfte eleverne i faglig henseende.