Til Fjordens Dag hjalp børn og andre besøgende med at binde ålegræsskud, som derefter vil plantes ud i Odense Fjord. På den måde hjælper man Odense Fjord Samarbejdet med at sikre et sundt vandmiljø i fjorden. En vigtig hjælp, fortæller forskeren bag projektet.

Ålegræs plantes i denne uge i Odense Fjord. Planteskudene er lavet af børn til Fjordens Dag

Ålegræsskud bundet om et søm kan virke en underlig hjælp for et barn, men ikke desto mindre udnævner det de små hjælpere til Fjordens helte. For de små binderier kan have en livsgivende effekt på havmiljøet i Odense Fjord, som børnene lærte mere om ved Odense Fjord Samarbejdets stand til Fjordens Dag.

De mange ålegræsskud er allerede nu i gang med at blive plantet udvalgte steder i Odense Fjord, hvor planternes densitet og tilstand og ikke mindst biodiversiteten måles efterfølgende. At det lige netop er ålegræs, er der en vigtig grund til.

– Ålegræs er en vigtig indikator for et sundt vandmiljø, da det er kendt for at være hjemsted for en høj biodiversitet, holder på næringsstoffer i lang tid og så har det en høj kapacitet for at binde kulstof, som har en effekt på klimaforandringerne. Før i tiden var Odense Fjord tæt bevokset af ålegræs, men i de sidste årtier har det været bart på bunden. Det nyplantede ålegræs skal hjælpe til at Odens Fjord igen bliver grøn, og at opnår en god økologisk tilstand, fortæller forsker ved SDU Paula Canal-Vergés, som står bag forsøget.

Vigtigt at børnene involveres

Ålegræsset, som nu plantes i fjorden, skal være grobund for at Odense Fjord igen bliver en fjord med masser af marineliv. Overlever ålegræsset vinteren vil det bevise, at de udvalgte områder, hvor ålegræsset nu plantes, er i så god stand, at ålegræsset kan sprede sig.

Opgaven med at lave de mange ålegræsskud var målrettet børn, og det er vigtigt at de nye generationer involveres.

– I et land som Danmark, der har så omfattende en kystlinje, er det vigtigt, at de nye generationer lærer og forstår de danske marinelevesteder, da de ikke er så synlige, som en skov. Men mindst lige så vigtige for os alle. Så vil vi gerne skabe opmærksomhed om de problemer, disse naturtyper står over for, og de eksisterende løsninger. Generelt oplever vi, at de unge generationer er meget engagerede i naturgenopretning, når de først er blevet introduceret til emnet. Så er de villige til at hjælpe og parate til at handle, lyder det fra Paula Canal-Vergés.

Udover at binde ålegræsskud blev børnene også undervist i fjordens mest almindelige beboer lige nu – krabber. Selvom krabber er en vigtig del af fjordens økosystem, skaber de lige nu problemer, da de ødelægger ålegræsset. Børnene lærte, hvordan man ser forskel på han- og hunkrabber, da et punkt i forsøget er at indfange hunkrabberne. Håbet er, at det vil nedbringe bestanden af krabber, og gøre vækstbetingelserne bedre for ålegræsset.

Udover arbejdet i vandet og fjordbunden arbejder Odense Fjord Samarbejdet også for at sikre et sundt opland til fjorden, da det er nødvendigt for at komme i mål med en sund Odense Fjord.

Faktaboks om Odense Fjord Samarbejdet:

Odense Fjord Samarbejdet er en gruppe af fynske virksomheder, institutioner og organisationer, der samarbejder om at forbedre vandmiljøtilstanden i Odense Fjord. Formålet er at komme i mål med god økologisk tilstand i 2027. Samarbejdet er et partnerskab mellem 14 parter. Arbejdet bliver baseret på lokal og evidensbaseret viden om vandmiljøet i Odense Fjord Bestyrelsen består af Mads Leth, Vandcenter Syd, Torben Povlsen, L&F Centrovice, Leo Jensen, Danmarks Naturfredningsforening og Lone Wenzell, Faaborg-Midtfyns Kommune

 

Foto: ABW