Rådgivnings- og træningstilbuddet, Demens i Centrum, er nu løbet godt i gang. Det fejres med officiel åbning d. 15. august. Tilbuddets normale åbningstider er man-tors. 12-15 og fredag 9-12.

Demens i Centrum holder til i hjertet af Odense og er et sted, hvor man kan komme ind fra gaden og få rådgivning og svar på spørgsmål om demens, samt deltage i holdtræning målrettet mennesker med demens.

Demens i Centrum skal være med til dels at give borgere i Odense et sted at komme hen, hvis de har spørgsmål omkring demens, og dels at tilbyde specifikke træningsforløb til mennesker med let til moderat demens, så de kan udskyde de alvorligste konsekvenser af en demenssygdom, som eksempelvis uro og rastløshed.

Åben rådgivningen – noget nyt, vi har manglet
Der findes rådgivningstilbud på stort set alle sundhedsområder f.eks. inden for kræft, psykisk sygdom mm., og nu findes der også et åbent rådgivningstilbud for demens. Og det giver god mening, hvis man spørger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Brian Skov Nielsen.

“Vi skal gøre alt hvad vi kan, for at mennesker med demens kan få så gode og meningsfulde liv som overhovedet muligt. Det kræver både viden, rådgivning og træning, og det er alt dette, som Demens i Centrum tilbyder. Her kan man komme ind fra gaden og få en uforpligtende snak, uanset om man selv er syg, er pårørende, eller måske bare er nysgerrig. Det kan nedbryde tabuer, og det kan give redskaber til at takle en hverdag med demens.”

Træning af krop og hjerne
Mens tilbuddet om rådgivning rettet sig mod alle, der ønsker mere viden om demens, så retter tilbuddet om træning sig derimod kun mod personer, der har demens i let til moderat grad. Formålet med træningen er at forhale udviklingen af demenssygdommen. Det er nemlig vigtigt, at mennesker med demens ligesom med enhver anden sygdom skal bevare mest muligt selvstændighed længst muligt.

Træningen foregår på mindre hold og bygger på Adex-resultaterne, som bl.a. viser, at højpulstræning til borgere med demens afhjælper mange af de psykiske følger, som demens kan give; eksempelvis uro, rastløshed mm. Som en del af træningsforløbet vil der også være fokus på kognitiv træning.

“Der vil løbende blive målt på udbyttet af både den fysiske og kognitive træning. Der foreligger evidens for, at moderat til hård fysisk træning har en positiv effekt for personer med demens, men vi ønsker også at se på, om kombinationen mellem fysisk og kognitiv træning kan styrke evnen til at håndtere de kognitive udfordringer i hverdagen,” fortæller Lene Andersen, der er daglig leder af Demens i Centrum.

En del af demensstrategien
Demens i centrum er finansieret med penge fra værdighedsmilliarden. Og det indgår som en del af Odense Kommunes demensstrategi. Tilbuddet går hånd i hånd med projektet ‘demensvenligt Odense’, som bl.a. arbejder på at gøre byen og byens sociale tilbud og aktivitetstilbud mere rummelige over for mennesker med demens.

“Det er tanken, at borgerne efter endt træningsforløb på 16 uger skal “udsluses” til træning og aktiviteter uden for det kommunale regi. Et intensivt træningsforløb kan forhåbentligt give et løft både fysisk og socialt, så borgerne får lyst til og mod på at træne videre,” fortæller Lene Andersen. Det er ønsket, at projektet “demensvenligt odense” kan være medvirkende til at skabe disse træningshold, så de er velegnede for mennesker med demens og der bliver plads til alle.