Forsvarsforliget placerer et nyt center for forsvarets droner i HCA Airport, meddeler Odense Kommune. Etableringen af det nye center bliver en markant styrkelse af miljøet omkring UAS Denmark – Danmarks Dronecenter, der allerede er etableret i lufthavnen. Etableringen ventes at gavne udviklingen i hele den fynske droneklynge.

Foto: ABW

Beslutningen om at etablere et center for forsvarets droner i HCA Airport er taget i forbindelse med det netop indgåede forsvarsforlig, og ifølge forligsteksten er formålet at styrke mulighederne for at understøtte industrien i Danmark. Forsvaret vil også blive repræsenteret i UAS Denmarks kommende advisory board.

Hos lufthavnens ejerkommuner, Odense og Nordfyns Kommune, ser man etableringen af forsvarets dronecenter som et vigtigt skridt for den danske droneindustri.

– Forligspartiernes beslutning om at placere forsvarets center for droner i HCA Airport er en vigtig og visionær beslutning. Jeg er overbevist om, at placeringen af forsvarets dronecenter vil styrke den fynske droneklynge og hele den danske droneindustri til glæde for både forskere og virksomheder. Det vil i sidste ende føre til øget omsætning og flere arbejdspladser, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

– Droneindustrien har et kæmpe potentiale, og Nordfyns og Odense Kommune har sammen med Syddansk Universitet skabt et testcenter i international topklasse. Med placeringen af forsvarets dronecenter i HCA Airport tager vi endnu et skridt mod at forløse industriens potentiale til glæde for hele Danmark, siger Morten Andersen, borgmester, Nordfyns Kommune.

Nyheden om Forsvarets center for droner modtages med glæde hos UAS Denmark – Danmarks Dronecenter. Centeret blev åbnet i HCA Airport i maj 2017, og det har et unikt setup med laboratorier lige ved siden af landingsbanen og 867 km2 dedikeret luftrum til testflyvning af droner.

– Vi ser frem til et godt samarbejde med forsvarets center for droner. Jeg er overbevist om, at vi i de to centre vil kunne trække på hinandens styrker og sammen skabe et endnu stærkere fundament for virksomhederne i den danske droneindustri, siger Michael Larsen, kommerciel chef i UAS Denmark.

Bland de virksomheder, der samarbejder med med UAS Denmark – Danmarks Dronecenter ser man også stort potentiale i forsvarets tilstedeværelse.

– Forsvarets involvering i et nyt center vil give industrien øgede muligheder for at samarbejde med forsvarets droneenheder omkring udvikling og test af systemer og komponenter til droner, ligesom det vil give mulighed for samarbejde om drift og vedligeholdelse,test og certificering af droner og droneudstyr. Forsvarets deltagelse i UAS denmark vil også styrke dansk industri gennem vidensdeling om udviklingen af droner i Nato og andre internationale fora., siger Søren E. Petersen, Vice President, Military Sales, Scandinavian Avionics.