Odenseanerne får både det første og det sidste ord, når byens i alt 16 letbanetog skal have et navn. Navngivningen foregår over tre runder, hvor den første allerede er begyndt. Til efteråret bliver de endelige navne afgjort ved en afstemning.

Foto: Odense Letbane

Først skal der findes et godt tema, som sætter retningen. Så skal der en masse navneforslag på bordet inden for det overordnede tema. Og til sidst skal borgerne i Odense stemme om forslagene.

Sådan kommer det i grove træk til at foregå, når de 16 letbanetog i Odense skal have hvert sit navn.

– Odense Letbane er borgernes egen letbane. Derfor skal de kommende kunder i Odense være med til at bestemme navnene. Jeg håber, at vi får en masse kreative input – og at så mange som muligt vil være med til at afgøre det hele til sidst, når vi når frem til den endelige afstemning om de 16 tognavne, siger Peter Rahbæk Juel.

Ud over at være borgmester i Odense er han også formand for en dommerkomite, der i første omgang skal vælge et overordnet navnetema blandt de forslag, som odenseanerne kommer med. I anden omgang skal dommerkomiteen samle op på og sortere i de mange konkrete navneforslag, som forhåbentlig kommer inden for temaet.

– Til sidst er det dog helt op til byens borgere at afgøre det. De 16 navneforslag, der får flest stemmer i afstemningen, er dem, som letbanetogene får, slår Peter Rahbæk Juel fast.

Navngivningsprocessen er netop sat i gang. I første omgang gælder det, som sagt, om at finde det overordnede tema. Alle kan frem til søndag den 2. september gå ind på hjemmesiden mit-letbanetog.dk og foreslå et tema for de 16 navne.

– Vi er i dommerkomiteen meget åbne for bredt formulerede og kreative forslag, og vi vil gerne have, at man tænker ud af boksen. Et godt tema er noget, der passer til Odense og giver byen værdi. Temaet må meget gerne pege fremad, ligesom letbanen gør. Og så skal temaet kunne give anledning til mange forskellige navneforslag, så alle togsæt kan få sit eget navn, siger Peter Rahbæk Juel.

Når deadline er nået, og temaforslagene er kommet ind, vil dommerkomiteen vælge det bedste. Der er en flot præmie til vinderforslaget – i form af et gavekort til én af byens nye, spændende restauranter.

Derefter begynder anden fase af navngivningen. Her skal de kommende brugere af letbanen komme med konkrete navneforslag inden for det tema, som er bestemt. Det foregår også på mit-letbanetog.dk, og også i anden runde vil der være mulighed for at vinde en god madoplevelse i byen, hvis man deltager i processen. Denne gang i Storms Pakhus.

Dommerne afgør, hvilke forslag der er inden for temaet, og udvælger en liste, som bliver sat til folkeafstemning i tredje og sidste fase. Her er der store oplevelser i ODEON på højkant, hvis man deltager i afstemningen, som vil foregå på mit-letbanetog.dk og Facebook.

Forventningen er, at resultatet af afstemningen kan blive talt op og offentliggjort i slutningen af oktober. De endelige navne vil komme til at figurere i de 16 letbanetog i Odense, hvor de også vil blive ledsaget af en passende illustration.

– På den måde får hvert togsæt sit eget lille særpræg, bestemt af brugerne i Odense. Vi bygger letbanen til kunderne og til byen Odense. Derfor glæder det mig, at dommerkomiteen selv har bestemt, at der skal være så vidtstrakt brugerinvolvering i navngivningsprocessen, som der nu bliver, siger Mogens Hagelskær, administrerende direktør for Odense Letbane P/S.

Dommerkomiteen, som skal stå for sorteringen mellem de tre faser, består af:

Peter Rahbæk Juel (formand), borgmester i Odense
Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense
Anker Boye, tidligere borgmester i Odense
Gitte Andersen, arkitekt og bestyrelsesmedlem i Odense Letbane P/S
Daniel Gjøde, kreativt hoved og partner i Stupid Studio